Au demarat lucrările de reparație a Centrului Barnahus care va fi deschis la Bălți

81

Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC) continuă să sprijine autoritățile în crearea primului Centru de tip Barnahus în Moldova. Recent, am început lucrările de renovare a încăperilor destinate pentru Centrul de la Bălți, de serviciile căruia vor beneficia anual peste 100 de copii din raioanele de nord ale țării.

Centrul Barnahus va asista copiii care au avut de suferit de pe urma abuzului sexual, violenței în familie, traficului de persoane sau altor tipuri de infracțiuni grave. Aceasta va asigura sub același acoperiș proceduri penale prietenoase copilului, dar și asistență psihologică, medicală, socială și juridică. Practicile pe care se va baza Centrul vor exclude din start riscul ca victima să interacționeze cu  agresorul, pentru cazurile în care acesta nu este arestat sau reținut.

În cadrul unui parteneriat între Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Ministerul Sănătăți,  Muncii și Protecției Sociale și Consiliul Municipal Bălți, pentru amplasarea Centrului regional, autoritățile locale de la Bălți au oferit, un spațiu cu o suprafață de circa 200 de metri pătrați. Centrul va dispune de încăperi special amenajate pentru audierea copiilor (dotate cu mijloace de înregistrare audiovizuală), cabinete pentru examinarea medicală și medico-legală a copiilor, dar și pentru consiliere psihologică.

Toate încăperile vor fi amenajate de o manieră prietenoasă copiilor, în instituție urmând să existe și spații de așteptare pentru copii de diferite vârste. Renovarea și echiparea Centrului se realizează cu sprijinul financiar al mai multor organizații internaționale donatoare, cum sunt World Childhood Foundation și OAK Foundation. Resursele acumulate până la această etapă sunt insuficiente, de aceea campania de colectare de fonduri continuă.

Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor este instituit în baza Regulamentului-cadru și a Standardelor minime de calitate, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 708/2019, iar primul centru, în mun.Bălți, se planifică să fie deschis pînă la sfârșitul anului 2020  Pe viitor, instituții similare vor fi deschise la Chișinău și Cahul.

Potrivit datelor Procuraturii Generale, în 2019 au fost înregistrate 333 de infracțiuni cu caracter sexual cu implicarea copiilor, 34 de cauze penale – pentru trafic de copii, alte 47 de cauze cu implicarea copiilor se referă la violența în familie.

Imprimare