Broșuri pentru profesioniști

Intervievarea structurată a copiilor victime/martori ai infracţiunilor din R.Moldova

Acest buletin este adresat profesioniştilor din domeniul justiţiei şi conţine informaţii despre audierea în condiţii speciale a copiilor victime/martori ai infracţiunilor, Institutul intervievatorului, dar şi materiale informative în vederea asigurării unei justiţii prietenoase copilului

Audierea în spaţii special amenjate a copiilor – victime sau martori ai infracţiunilor

Ghidul este adresat specialiştilor antrenaţi în calitate de intervievatori în audierea copiilor-victime/martori ai infracţiunilor în condiţiile art.1101 şi întruneşte practicile internaţionale şi cele naţionale...

Audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor în condiţii speciale

„Audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor în condiţii speciale” este un pliant adresat reprezentanţilor orgenlor de drept, dar şi altor specialişti interesaţi de domeniu dat....

Politica de protecţie – pentru siguranţa copiilor în instituţiile de învăţămînt

Acest Pliant este adresat angajaţilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt şi conţine informaţii despre ce este o Politică de protecţie, conţinutul şi necesitatea acesteia dar şi actele normative ce regelmentează Politica de protecţie

Copilul victimă a abuzului sexual: intervenţii multidisciplinare

„Copilul victimă a abuzului sexual: intervenţii multidisciplinare” este a doua ediţie a broşurii pentru profesionişti în care sunt prezentate cazuri de succes ale copiilor...

Bătaia părintească înseamnă violenţă

Acest ghid este adresat tuturor specialiştilor care interacţionează, în virtutea funcţiei pe care o au, cu copiii: primarilor, specialiştilor în protecţia drepturilor copilului, medicilor,...