Broșuri pentru profesioniști

Cum să ajutăm copiii abuzaţi sexual

 „Cum să ajutăm copiii abuzaţi sexual” este o publicație destinată profesioniştilor care identifică cazuri de abuz sexual asupra copiilor şi sunt obligaţi să ofere...

Ghidul Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului

Acest Ghid reprezintă un reper metodologic pentru psihologii-clinicieni, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei psihologice a copilului abuzat și sunt implicați în procesul de scriere a rapoartelor psihologice la solicitarea autorităţilor abilitate cu protecţia copilului şi a instituţiilor de drept.

Intervievarea structurată a copiilor victime/martori ai infracţiunilor din R.Moldova

Acest buletin este adresat profesioniştilor din domeniul justiţiei şi conţine informaţii despre audierea în condiţii speciale a copiilor victime/martori ai infracţiunilor, Institutul intervievatorului, dar şi materiale informative în vederea asigurării unei justiţii prietenoase copilului

Audierea în spaţii special amenjate a copiilor – victime sau martori ai infracţiunilor

Ghidul este adresat specialiştilor antrenaţi în calitate de intervievatori în audierea copiilor-victime/martori ai infracţiunilor în condiţiile art.1101 şi întruneşte practicile internaţionale şi cele naţionale...

Audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor în condiţii speciale

 „Audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor în condiţii speciale” este un pliant adresat reprezentanţilor orgenlor de drept, dar şi altor specialişti interesaţi de domeniu dat....

Politica de protecţie – pentru siguranţa copiilor în instituţiile de învăţămînt

Acest Pliant este adresat angajaţilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt şi conţine informaţii despre ce este o Politică de protecţie, conţinutul şi necesitatea acesteia dar şi actele normative ce regelmentează Politica de protecţie