Centrul Național de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) anunță concurs pentru suplinirea postului de specialist/ă comunicare

21

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este organizație neguvernamentală, care, începând cu 1997, are drept  misiune  de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

În perioada Septembrie 2020 – Aprilie 2021, CNPAC cu susținerea UNICEF Moldova, implementează proiectul „Parentalitate responsabilă pentru o adolescență sigură”. Scopul proiectului este de a dezvolta și consolida abilitățile și competențele parentale ale părinților/reprezentanților legali/persoanelor în grija cărora se află adolescenții. În acest context suntem în căutarea unui specialist/ă în comunicare care va lucra în cadrul proiectului „Parentalitate responsabilă pentru o adolescență sigură”, va fi responsabil de comunicarea internă/externă și va asigura vizibilitatea activităților proiectului în cadrul platformei U-report Moldova.

U-Report este un proiect global UNICEF menit să stimuleze și consolideze participarea adolescenților și tinerilor în toate colțurile lumii. U-report e un instrument inovator de monitorizare a opiniei tinerilor, centrat pe utilizator, care permite colectarea de date în timp real și anonim prin intermediul Facebook Messenger și Viber. De la începerea proiectului în 2017, peste 15.000 de tineri din Moldova s-au alăturat platformei pentru a-și exprima opiniile și îngrijorările care sunt reflectate în sondajele săptămânale. Aceste date sunt utilizate de către ONU, Societatea Civilă și Guvern pentru ajustarea politicilor, programelor și serviciilor pentru adolescenți și tineri.

Pentru a încuraja participarea tinerilor, echipa U-Report împreună cu CNPAC va desfășura activități cu implicarea părinților în  vederea conștientizării beneficiilor implicării tinerilor în viața civică și democratică a comunității. Vor fi organizate o gamă largă de activități online, dar și față în față, cum ar fi activități de la egal la egal cu tinerii, măsuri de vizibilitate, advocacy dar și cooperare cu instituțiile mass-media, școli și universități, pentru a promova opinia tinerilor și a spori impactul acestora în dezvoltarea locală.

Sarcinile și responsabilitățile specialistului comunicare constau în următoarele:

    Elaborează şi asigură implementarea planului de comunicare a platformei U-report

    Administrează și actualizează website-ul platformei (https://moldova.ureport.in/)

    Asigură actualizarea și promovarea canalelor de social-media

    Participă la elaborarea şi distribuirea materialelor de informare (articole, materiale video, broșuri,  pliante, alte materiale promoționale)

    Contribuie la elaborarea sondajelor și mesajelor de comunicare prin intermediul U-report, dar și RapidPro

    Monitorizează activitatea de comunicare și elaborează raportul aparițiilor media

    Stabilește parteneriate și asigură diseminarea informației cu privire la rezultatele proiectului

Cerințe față de candidat:

 1. Studii în Jurnalism sau Științele Comunicării;
 2. Experiență de lucru într-o poziție similară (cel puțin 1 an). Va fi apreciată experiența profesională în cadrul ONG-urilor naționale şi internaționale din domeniul protecției drepturilor omului/copilului;
 3. Deprinderi excelente de scriere şi redactare a textelor;
 4. O bună cunoaștere a domeniului mediatic din Moldova;
 5. Abilități excelente de utilizare a Microsoft Office, Email, Social media, Photoshop şi alte programe specifice activității de comunicator;
 6. Aptitudini şi competente: profesionalism, lucrul în echipă, responsabilitate, perseverență;
 7. Cunoașterea limbilor: română, engleză şi rusă.

 Condiții de muncă:

 • Orar zilnic de muncă (8 ore), program de lucru: 9.00 – 18.00, de luni până vineri.

Locul de muncă: Chișinău

Dosarul de aplicare va conține:

 1. CV în formatul Europass;
 2. Scrisoarea de motivație;
 3. Două  materiale de comunicare (ex: plan de comunicare, anunț de presă, articol, fotoreportaj, pagină de facebook administrată etc.)
 4. Declarație pe propria răspundere privind faptul că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă)  unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

Procesul de recrutare

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cnpac.org.md cu specificarea «Concurs Specialist comunicare U-report» până la 5 octombrie 2020. Telefon de contact: 079 880 221

La interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.

*****

Atenție: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Imprimare