Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) anunță EXTINDEREA TERMENULUI pentru depunerea dosarelor la concursul privind suplinirea postului vacant de Coordonator/coordonatoare programe Prevenire.

19
CNPAC este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Prevenirea abuzului faţă de copii reprezintă un domeniu de activitate al CNPAC realizat printr-un program complex de activități de informare și sensibilizare a copiilor, părinților și profesioniștilor responsabili de protecția copiilor în scopul combaterii fenomenului de abuz asupra copiilor. În acest context, sunt organizate un şir de activităţi de instruire a profesioniştilor din diverse domenii (educaţie, protecţie socială, sănătate) în aplicarea  programelor educaţionale destinate copiilor şi părinţilor, se realizează supervizarea şi monitorizarea post-training a activităţii acestora.

Perioada de angajare: Septembrie 2020 – Decembrie 2021 (cu posibilitate de extindere)

Poziție: full-time (8 ore)

Responsabilități: 

 • Coordonează implementarea acțiunilor din domeniul prevenirii abuzului față de copii, în conformitate cu Planul Strategic CNPAC;
 • Planifică şi organizează activităţi de instruire (stagii de formare, ateliere de supervizare);
 • Monitorizarea implementării programelor de prevenire a abuzului față de copii de către beneficiarii de instruire;
 • Asigură consultarea/participarea copiilor și tinerilor în defășurarea activităților CNPAC;
 • Participă la implementarea acțiunilor de sensibilizare a societății/ a specialiștilor dedicate prevenirii abuzului față de copii;
 • Participă la scrierea, implementarea și raportarea proiectelor din domeniul prevenirii abuzului față de copii;
 • Alte responsabilități relevante postului.

Cerințe față de candidat: 

 • Studii superioare în domeniul științelor sociale, psihologie, pedagogie sau din alt domeniu relevant postului;
 • Experiență de lucru în domeniul protecției drepturilor copilului/omului de minimum 3 ani;
 • Experiență profesională în cadrul ONG-urilor naționale sau internaționale;
 • Cunoștințe privind managementul proiectelor;
 • Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în limba română, rusă și engleză; Cunoașterea altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
 • Abilităţi de analiză, comunicare eficientă, planificare şi organizare a timpului, de lucru în echipă și individual, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet).

Locul de muncă: Chișinău, sediul CNPAC

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de intenție;
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;
 • Indicarea a două referințe și datele de contact ale acestora.

Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.org.md cu mențiunea „Aplicare – coordonator/e programe prevenire”.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa office@cnpac.org.md

Termen limită de depunere a dosarelor: 10 septembrie 2020, ora 17.00

Pentru interviu vor fi contactate prin email și telefonic doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Imprimare