Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii condamnă acțiunile abuzive produse în raport cu un copil din mun. Bălți

15

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii condamnă acțiunile abuzive produse în raport cu un copil din mun. Bălți, care a fost agresat fizic de un adult din comunitate. Cazul a fost mediatizat recent în mai multe surse mass-media și pe rețelele de socializare.

CNPAC își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că acțiunile abuzive față de copil s-au produs în prezența mai multor adulți care nu au intervenit pentru a le stopa.

Atenționăm că astfel de comportamente în raport cu copiii sunt ilegale și afectează grav starea lor psiho-emoțională, copilul având ulterior nevoie de suport psihologic în criză.

Totodată, în astfel de cazuri este necesară examinarea medicală și medico-legală a copilului pentru a constata gravitatea vătămărilor corporale produse. Pentru a beneficia de serviciile necesare copilul va fi nevoit să meargă, împreună cu reprezentantul său legal, la un șir de instituții, inclusiv la Curtea de Apel Bălți, unde este amenajată în prezent o cameră de audieri.

Acest fapt contravine standardelor privind justiția prietenoasă copiilor, conform cărora aceștia nu trebuie să fie audiați în incinta instituțiilor de drept: poliție, procuratură, instanțe judecătorești.

Până la finele anului 2020, cu suportul CNPAC, în mun. Bălți va fi deschis Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor, în cadrul căruia vor fi prestate toate aceste tipuri de servicii (HG nr. 708 din 27.12.2019). Centrul va oferi asistență copiilor din 12 raioane cu 571 localități din zona de nord a țării.

Îndemnăm autoritățile de la Bălți să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a evita revictimizarea copilului, să coopereze și să realizeze acțiuni pentru reabilitarea acestuia și atragerea la răspundere a agresorului.

În anul 2019, în Republica Moldova, circa 1300 copii au fost victime ale abuzurilor care au fost calificate ca și infracțiuni. Reiterăm în acest context, necesitatea desfășurării continue a campaniilor de promovare a toleranței zero față de violența asupra copiilor

Imprimare