CNPAC, de Ziua Internațională a Copilului: ”Ne dorim o societate în care toți copiii să fie protejați de orice formă de violență”

68

Ziua Internațională a Copilului este un nou prilej de a vorbi despre drepturile copiilor, de a pune pe tapet problemele cu care se confruntă. Chiar dacă, instituțiile statului, dar și ONG-urile în domeniul protecției copilului depun eforturi pentru a proteja și ajuta copiii, numărul celor abuzați este mare.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind evoluția cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului, în anul 2019, au fost înregistrați peste 9.000 copii victime, iar în 2020 – în jur de 7000.

Deși foarte mulți copii continuă să fie afectați de violență, este încurajator faptul că în ultimii ani profesioniștii din cadrul sistemului de protecție a copilului și-au consolidat capacitățile de identificare a cazurilor și au scos din anonimat mii de copii victime sau martori ai diverselor forme de violență și neglijare. Acest lucru se datorează inclusiv faptului că, începând cu anul 2014, au fost puse în aplicare Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, referirea, evaluarea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului (Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014).

Ne dorim o societate în care toți copiii să fie protejați de orice formă de violență, iar acest lucru este posibil prin eforturi comune. Prevenirea este crucială, întrucât pot fi evitate consecințele grave ale violenței asupra copilului, dar și a întregii societăți. În acest context, CNPAC constată că acțiunile autorităților de prevenire a fenomenului nu sunt realizate eficient, și anume:

 • lipsa planului de acțiuni privind realizarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022;
 • atât programele de educație parentală, cât și cele de dezvoltare a rezilienței copiilor față de abuz, sunt livrate sporadic și pentru un număr infim de beneficiari, cu suportul ONG-lor;
 • programele de instruire continuă a specialiștilor din cadrul echipelor multidisciplinare sunt subdezvoltate și sunt la fel realizate, preponderent, de organizațiile neguvernamentale.

Cu regret, constatăm că există lacune și la capitolul accesului copiilor victime ale diverselor forme de violență la servicii de reabilitare. Potrivit sondajului privind violența împotriva copiilor și tinerilor (2019), doar circa 8 la sută dintre copiii cu vârsta între 13 și 17 ani, care au trecut prin violență fizică, au beneficiat de servicii de asistență. Datele aceluiași studiu relevă că, doar 3 din 5 fete (59,2%) și mai puțin de jumătate din băieți (44,7%), care au fost supuși violenței sexuale, au spus cuiva despre experiența lor. Datele oferite de instituțiile statului indică asupra faptului că doar 5 din 10 copii care au nevoie de plasament de urgență din cauza violenței, sunt plasați în servicii de tip familial.

În acest context, menționăm că, CNPAC are capacitatea de a oferi anual asistență specializată pentru aproape 400 copii victime și familiile acestora, din sursele donatorilor. Raportat la numărul de cazuri înregistrate anual, accesul copiilor la servicii este unul foarte redus. Datele prezentate reconfirmă că lipsa serviciilor specializate determină perpetuarea violenței și consecințe grave pentru mii de copii, pe termen lung.

În contextul Zilei Internaționale a Copiilor, apelăm către autoritățile naționale:

   1. Să urgenteze aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022 și să asigure punerea în aplicare a acestuia, alocând suficiente resurse;
   2. Să asigure programe de dezvoltare a rezilienței copiilor față de violență, neglijare, exploatare și trafic în toate instituțiile de învățământ;
   3. Să fie create servicii specializate de reabilitare a copiilor victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului accesibile la nivel raional/ municipal.
   4. Să fie create suficiente servicii de plasament temporar pentru copii de tip familial.

  Apelul CNPAC vine să sensibilizeze autoritățile în vederea respectării obligațiilor de protecție a copiilor față de abuzuri și neglijare, pe care și le-a asumat, prin aderarea la Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului.

   

Imprimare