CNPAC și IGP au semnat un nou Acord de colaborare privind prevenirea și combaterea violenței asupra copiilor

34

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) vor continua colaborarea pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copiilor. În acest sens, joi, a fost semnat un nou Acord care își propune să contribuie la identificarea și consolidarea răspunsului statului la toate formele de violență față de copii.

Potrivit noului Acord de colaborare, pentru o activitate mai eficientă a sistemului de protecție a copilului, IGP și CNPAC și-au propus să coopereze în vederea ”aplicării Instrucţiunii metodice privind intervenția Poliției în identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copiilor (Ordinul IGP 79/2015)”. De asemenea, semnatarii noului Acord pledează pentru ”aplicarea legislației și promovarea practicilor bune legate de examinarea multidisciplinară a cazurilor copiilor victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului (HG 270/2017)”.

În același timp, CNPAC și IGP își doresc să adopte ”direcții strategice comune pentru dezvoltarea cadrului normativ în domeniul prevenirii şi combaterii violenței faţă de copii, precum şi în vederea uniformizării practicilor și îmbunătățirii accesului copiilor victime/martori ai infracțiunilor la servicii de calitate, evitând revictimizarea copiilor”.

Întrucât, oamenii legii, deseori, sunt printre primii care află despre cazurile de abuz și vin în ajutor copiilor victime, iar CNPAC se implică în soluționarea multor cazuri de acest gen, este esențială cooperarea dintre cele două instituții.

Președinta CNPAC, Daniela Sîmboteanu, spune că ”rolul polițistului de sector, a ofițerului de urmărire penală este unul cheie atât la etapa identificării cazurilor de violență asupra copiilor, a primului contact cu copilul afectat de violență, cât și la etapa răspunsului prompt, cu scopul de a asigura o intervenție, fără a revictimiza copilul și a-i oferi protecție maximă”.

De partea sa, șeful adjunct al IGP, Marin Maxian a menționat că este important ca ”societatea să recunoască şi să conştientizeze gravitatea fenomenului, ceea ce constituie un pas ferm în eradicarea acestui flagel. Activitatea oamenilor legii se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Este datoria noastră, a tuturor să creăm un viitor în care comunitatea să fie în siguranţă ,iar drepturile şi securitatea cetăţeanului să fie o prioritate”, a punctat Marin Maxian.

Prezentă la eveniment, șefa Direcției Politici de Protecție a Drepturilor Copilului și Familiilor cu Copii a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Gruzin, a îndemnat cetățenii să se implice mai mult și să prevină cazurile suspecte de violență. În plus, reprezentanta Ministerului Sănătății a subliniat că ”toți profesioniștii trebuie să lucreze în interesul copilului. Lipsa comunicării duce la dificultatea de a fi copilul într-un mediu sigur. Niciun act de violență nu trebuie tolerat. Împreună, profesioniștii, să fim alături de copii pentru prevenire și combaterea violenței”, a conchis Anastasia Gruzin.

Pentru ca victimele să beneficieze, sub un singur acoperiș, de asistență calitativă, de servicii multidisciplinare prietenoase, partenerii au convenit că vor colabora în contextul deschiderii, la Bălți, a primului Centru regional, de tip Barnahus, pentru copiii victime sau martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, violență în familie și trafic de ființe umane.

Totodată, CNPAC și IGP își propun să realizeze în comun campanii de sensibilizare și informare a societății despre fenomenul violenței asupra copiilor inclusiv abuzul și exploatarea sexuală.

Pe parcursul anului 2020, IGP a identificat și referit autorităților tutelare 845 cazuri ale copiilor victime ale abuzului sexual, fizic și psihologic. În 302 cazuri copiii au fost victime ale infracțiunilor cu caracter sexual.

Anul trecut, CNPAC a asistat 373 de copii, dintre care 199 sunt victime/martori ai infracțiunilor. 59 copii victime/martori ai infracțiunilor au fost audiați în condiții speciale, cu suportul CNPAC.

Imprimare