Membrii mai multor localităţi din Ungheni şi Cahul – elevi, părinţi, psihologi, angajaţi ai domeniului educaţiei, vor beneficia de activităţi de dezvoltare a rezilienţei faţă de abuz şi exploatare sexuală, graţie Proiectului EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

Astăzi, 1 decembrie 2020, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) a semnat acordul de parteneriat cu UNICEF Moldova privind implemenatrea proiectului „Creșterea rezilienței comunitare în abordarea violenței copiilor”, care se va desfășura în perioada decembrie 2020- februarie 2022.

Proiectul implementat de CNPAC se va concentra pe următoarele dimensiuni:
• Dezvoltarea capacităților a 21 de instituții de învățământ și a tinerilor cu privire la dezvoltarea și implementarea participativă a Politicilor instituționale de protecție a copilului;
• Dezvoltarea rezilienţei faţă de abuz şi exploatare sexuală pentru cca 1000 de elevi prin livrarea unor programe educative structurale;
• Consolidarea capacităților psihologilor școlari și celor din cadrul Serviciilor de asistență psihopedagogică (SAP) privind prevenirea și răspunsul la cazurile de violență asupra copiilor inclusiv violență sexuală;
• Consolidarea factorilor de protecție familiali prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor parentale pentru cca 1500 părinți;
• Sensibilizarea comunităților, cu acces sporit pe angajaţii sistemului educaţiei in domeniul egalității de gen și toleranței zero la violență;
• CNPAC va implementa activităţile proiectului în mai multe localităţi din Cahul, precum: Andruşul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zîrneşti, şi din Ungheni: Pîrliţa, Manoileşti, Măcăreşti, Rădenii Vechi, Zagarancea.

În cadrul aceeași inițiative alte 7 organizaţii nonguvernamentale din ţară, în următoarea perioadă cu suportul Uniunii Europene, UN Women și UNICEF vor promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor prin abordarea integrată de dimensiunii de gen în politicile publice locale și de combatere a violenței care afectează femeile și copiii.

Imprimare