Concurs pentru suplinirea postului vacant de psiholog în cadrul Centrului de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei „Amicul”

52

Condiții de angajare: part-time; contract individual de muncă pentru un an calendaristic, cu posibilitate de prelungire.

Modalitatea de lucru: oficiul CNPAC (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2) combinat cu regim de activitate la distanță (pe perioada situației excepționale în sănătate publică).

Obiective specifice postului:
1. Evaluează starea psihologică a beneficiarilor la etapa evaluării inițiale și evaluării complexe în vederea demarării intervenţiei terapeutice, în baza instrumentelor psihodiagnostice.
2. Stabilește și realizează program individual pentru intervenția terapeutică/ recuperarea copilului beneficiar, după caz, a părinților/ îngrijitorilor;
3. Oferă sprijin psihologic de urgență pentru stabilizarea emoțională, restabilirea funcționalității adaptative şi reducerea impactului negativ al evenimentului declanșator la care a fost supus copilul victimă;
4. Realizează evaluarea psihologică a copilului la solicitarea organelor competente (autoritatea tutelară, inspectoratul de poliție, procuratura, instanța de judecată, Avocatul poporului pentru drepturile copilului);
5. Asigură săptămânal disponibilitatea de a răspunde la cazurile de urgență (din oficiu, telefonic sau prin deplasare la locul aflării copilului);
6. Documentarea intervențiilor psihologice.
Cerinţe faţă de candidat:
1. Studii superioare studii de bază în domeniul psihologiei (ciclul I şi ciclul II);
2. Experienţă de minim de 2 ani în domeniul asistenței psihologice a copiilor și familiei (consiliere/ psihoterapie), inclusiv experiență de consiliere online;
3. Experiență de elaborare a Rapoartelor de evaluare psihologică este un avantaj;
4. Abilități de utilizare a Microsoft Office, Email, baze de date electronic;
5. Aptitudini şi competenţe: profesionalism, spirit în echipă, responsabilitate, perseverenţă;
6. Cunoașterea limbilor: română și rusă.

Dosarul de aplicare va conține:
• CV-ul aplicantului/ei;
• Copia diplomei de studii în domeniul psihologiei;
• Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniul asistenţei psihologice a copiilor;
• Scrisoare de intenţie, cu specificarea experienței de elaborare a rapoartelor de evaluare psihologică;
• Declarație pe propria răspundere privind faptul că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau de încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

Procesul de recrutare:
Dosarele vor fi aplicate la adresa de email office@cnpac.org.md cu mentiunea “Concurs psiholog”. Telefon de contact – 079880213.

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 5 noiembrie 2020, ora 18.00.

Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.

*Atenție: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Imprimare