Copilul victimă a abuzului are nevoi speciale

18

Nu există statistici oficiale privind numărul total de abuzuri asupra copiilor în ţara noastră, dar se ştie foarte bine că există o discrepanţă considerabilă între numărul de cazuri raportate la poliţie, servicii sociale şi numărul lor real. De asemenea, este recunoscut faptul că copiii întâmpină mari dificultăţi în relatarea faptului abuzării lor, mai ales în situaţiile de abuz sexual, deoarece deseori ei sunt abuzaţi de o persoană din anturajul lor social / familial sau din cauză că ei sunt ameninţaţi.

Deşi scopul luptei contra abuzurilor asupra copiilor trebuie să fie prevenirea, este foarte important ca acei copii, care au fost deja victime ale abuzului, să primească suportul, protecţia şi asistenţa necesară. 
Intervievarea copilului în cadrul anchetei şi a procesului judiciar este una dintre procedurile care completează imaginea generală a crimei împotriva copilului, alături de mărturiile şi dovezile acumulate în procesul de efectuare a anchetei. La această etapă este foarte important să fie întreprinse toate măsurile pentru a proteja copilul de riscul unei traumatizări ulterioare. La audierea copilului victimă a abuzului sau neglijării, trebuie să se respecte principiile standardelor internaţionale stabilite în mai multe acte normative:

  • Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;
  • Regulile standard minime ale ONU pentru administrarea justiţiei juvenile (Regulile de la Beijing), 1985;
  • Principiile ONU pentru prevenirea delincvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh), 1990;
  • Principiile de acţiune privind copiii în sistemul penal, adoptate în 1997 de Consiliul Economic şi Social al ONU, care dezvoltă anumite principii conţinute în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

Intenţia profesionistului de a veni în sprijinul copilului trebuie să fie pe deplin conştientizată şi valorizată în orice cadru de comunicare şi cu oricare dintre actorii participanţi la situaţia despre care el colectează informaţiile şi, în mod special, cu copilul.

*Conform datelor Procuraturii Generale, anual în organele procuraturii parvin circa 100 adresări privind abuzurile fizice şi circa 120 sesizări asupra cazurilor de abuz sexual al copiilor. Totodată, studiile realizate în domeniu relevă o incidenţă mult mai mare a cazurilor de abuz. Astfel, studiul “Violenţa faţă de copii în Republica Moldova”, realizat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, cu susţinerea UNICEF Moldova, demonstrează că 25% din copii suferă de violenţă fizică, iar 10% sunt expuşi abuzului sexual.

Din Daniela Sîmboteanu ”Audierea legală a copiilor victime/martori ai abuzului și neglijării” – Chişinău, 2009

Imprimare