Copilul în îngrijire alternativă

Contribuim la creșterea rezilienței copiilor în serviciile de îngrijire alternativă față de riscul abuzurilor și dezvoltarea unor servicii prietenoase

Nu toți copiii pot fi îngrijiți de părinți sau de membrii familiei extinse. De aceea există serviciile de îngrijire alternativă – asistenți parentali, case de copii de tip familial, centre de plasament temporar.

În Republica Moldova, aproximativ 40% din copiii nu locuiesc cu ambii părinți, iar 11% cu niciunul din părinții biologici. Conform ultimelor date statistice, în serviciile alternative de îngrijire de tip familial sunt plasați 3800 copii.

În ultimii ani, guvernul, asistența tehnică internațională și organizațiile societății civile și-au concentrat eforturile pe racordarea cadrului legal și instituțional de protecție a copilului la standardele internaționale, pe eliminarea cauzelor instituționalizării și pe efectele negative ale instituționalizării asupra copiilor.

Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut – există mecanisme slabe de implementare, monitorizare și control a calității, un nivel variabil de dezvoltare a serviciilor în țară, personalului din serviciile sociale este insuficient instruit, iar resursele financiare la nivel local sunt limitate. În plus, una dintre cele mai semnificative provocări cu care se confruntă sistemul de îngrijire alternativă este capacitatea de a pregăti copiii plasați în îngrijire pentru viața independentă.

Pentru a consolida capacitățile serviciilor de îngrijire alternativă de a crea mediu protector si favorabil pentru reabilitarea copiilor victimă, CNPAC contribuie la implementarea politicilor de protecție a copilului, investește în creșterea capacității serviciilor de îngrijire alternativă de a răspunde nevoilor copiilor supuși adversităților, și crește reziliența copiilor aflați în serviciile de îngrijire alternativă față de riscul abuzului.