Dezmințire

156

A.O. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) dezminte acuzațiile aduse în spațiul public de către cet. Igor Spînu privind activitatea CNPAC.

În acest context informăm opinia publică asupra următoarelor:

  • Cet. Spînu manipulează opinia publică, insinuând că CNPAC nu este o instituție abilitată cu protecția copiilor victime ale violenței. Menționăm în acest sens că Centrele/serviciile de asistență și protecție a victimelor violenței în familie și a copiilor lor, dar și alte organizații cu activități specializate în domeniu sunt abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie, în conformitate cu art. 7, pct. d) şi e) ale Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Totodată, art. 10, al. 5, pct. d) al aceleiași legi prevede crearea Centrelor/serviciilor de asistență şi protecție a victimelor violenței în familie şi a copiilor lor de autoritățile administrației publice şi de organizațiile necomerciale, în baza unui acord de activitate în comun.

Este regretabil că pentru denigrarea imaginii s-a recurs la recenzarea documentelor emise de CNPAC de către persoane și organizații care nu sunt autorizate să facă acest lucru. În acest sens, CNPAC își rezervă dreptul de a-și apăra reputația profesională prin intermediul căilor legale.

  • Fiind ghidat de principiul interesului superior al copilului, CNPAC acționează în conformitate cu legislația națională, informând autoritatea tutelară despre orice suspiciune a unui pericol iminent pentru viața și sănătatea copiilor (Legea nr. 140 din 13.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți (capitolele III și VI), Legea privind prevenirea și combaterea violenței în familie (art. 11), Codul Familiei (art. 53 al. (7)), HG nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului).
  • CNPAC elaborează rapoarte de evaluare psihologică exclusiv la solicitarea autorităților. În cazul prezentat de cet. Spînu, Raportul de evaluare psihologică a fost elaborat la solicitarea Centrului de Combatere a Traficului de Persoane. Raportul a fost prezentat și autorității tutelare locale în baza prevederilor Legii privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți (art. 20, pct. b)), HG nr. 270 din 08.04.2014.
  • Considerăm că autoritatea tutelară acționează în conformitate cu legislația, atâta timp cât cet. Spînu este învinuit într-un dosar penal pe 3 capete de acuzare, toate punând în pericol viața și sănătatea copiilor. Totodată, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu faptul că procesul de urmărire penală se tergiversează, instanțele de drept nerespectând principiul celerității în examinarea cauzelor în care sunt vizați copiii, fapt care are efecte negative asupra stării emoționale a copiilor.