Licitație privind reparația capitală a spațiului destinat Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor

13

Sarcina: Lucrări de reparaţie capitală a spațiului destinat pentru Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, amplasat la Bălți.

AO „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” implementează proiectul „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii”, cu suportul World Childhood Foundation. O parte din fonduri va fi utilizată pentru renovarea spațiului destinat Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord.

Locul: lucrările urmează a fi efectuate în Bălți, str. Bulgară, nr. 77/7, într-un spațiu de aproximativ 190 m.p.

Termenul de realizare a contractului: 3 luni din momentul semnării.

Caietul de sarcini şi condiţiile de participare/ofertare pot fi accesate AICI sau pot fi solicitate la adresa de email: office@cnpac.org.md

Termenul limită de depunere a ofertelor: 19 iunie, ora 17:00.

Prezentarea ofertelor: oferta tehnică și oferta financiară vor fi transmise prin email la adresa office@cnpac.org.md sau prin poștă, în plic sigilat, la adresa:Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 61/2.

Ofertele vor fi însoţite de următoarele documente: 

 • Certificat de înregistrare
 • Licența de execuție a lucrărilor de construcție
 • Certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor față de Buget
 • Lista lucrărilor similare executate anterior
 • Dovada experienţei de lucru anterior cu asociațiile obștești sau organizațiile internaționale.

Ofertele vor indica detaliat:

 • Prețul total (deviz centralizator) şi devizul de cheltuieli detaliat
 • Perioada executării lucrărilor
 • Termenul de valabilitate a ofertei
 • Termenul de garanţie a lucrărilor

Informație pentru companii:

 • Ofertele vor fi prezentate în lei, fără TVA (art. 103 alineatul 92 din Codul Fiscal al RM
 • Plata va fi efectuată prin transfer bancar în contul Furnizorului
 • CNPAC nu-şi asumă obligaţia de a efectua plata în avans pentru lucrări, servicii şi echipament
 • CNPAC îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta
 • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de tender nu vor fi luate în considerare

Notă: La încheierea contractului de antrepriză, CNPAC va prezenta setul de documente ce atestă cota TVA 0%. 

Informații la numărul: 079 880 206 sau E-mail: office@cnpac.org.md

Imprimare