Metodologia de evaluare psihologică şi de elaborare a raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului

75

Metodologia de evaluare psihologică şi de elaborare a raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului (în continuare – Metodologia) este elaborată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 08.04.2014, care prevede la Procedura de solicitare a efectuării examinărilor specializate  posibilitatea solicitării de către autoritatea tutelară locală a efectuării raportului de evaluare psihologică. Raportul poate  servi profesioniştilor în calitate de suport în identificarea soluţiilor optime pentru copilul supus violenţei, neglijării, exploatării sau traficului, dar poate fi prezentat şi la etapa de urmărire penală sau cercetare judecătorească…vedeți Metodologia aici

Imprimare