Monitorizarea continuă a fenomenului violenței față de copii trebuie să constituie o prioritate a sistemului de protecție a copilului

71

În cadrul Campaniei anuale de 16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) a lansat ”Compendiul statistic cu privire la evoluția în anul 2019 a cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic asupra copiilor”

Compendiul a fost elaborat în baza datelor pentru anul 2019 privind evoluţia cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic asupra copiilor la nivel naţional, oferite de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Inspectoratul General al Poliţiei, Procuratura Generală, Inspectoratul de Stat al Muncii, Serviciul “Telefonul Copilului”, ca rezultat al implementării Mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului (MIC VNET).

MIC VNET, aprobat prin HG nr. 270 din 08.04.2014, constituie unul dintre instrumentele cheie în implementarea cadrului legislativ național în domeniul protecției copiilor aflați în situații de risc, precum și a priorităților strategice pe termen mediu și lung. Totodată, MIC VNET reprezintă și un răspuns la angajamentele internaționale asumate de către Republica Moldova în materie de protecție a drepturilor copilului, a aspirațiilor pentru integrare în UE, dar și a obiectivelor Agendei Globale de Dezvoltare Durabilă 20301. Prin urmare, monitorizarea evoluțiilor în implementarea MIC VNET reprezintă o precondiție pentru dezvoltarea și implementarea unor politici eficiente în domeniul protecției copilului.

Analiza datelor prezentate în compendiu au generat următarele constatări:

• Cele patru sectoare partenere ale MIC VNET au identificat în anul 2019 un număr total de 15 348 cazuri suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic faţă de copii, în creştere cu 13,9% faţă de anul 2018 și cu 2,3% față de anul 2017.

Rata cazurilor suspecte VNET, referite de sectoarele Educație, Sănătate, Ordine Publică către autorităţile tutelare a crescut cu 22,6% față de anul 2018 şi, respectiv, cu 7,9% față de anul 2017.

Numărul cazurilor de neglijare a copilului înregistrate de Autorităţile Tutelare Locale (ATL) este în creştere, procentul acestora fiind de 83,9% în 2019, comparativ cu 75,9% în 2018.

Infracțiunile cu caracter sexual împotriva copiilor sunt tot mai mult identificate, fiind în creștere în ultimii 3 ani. Astfel în 2019 procentul acestora din totalul infracţiunilor împotriva copiilor a fost de 32%, în 2018 – 29%, iar în 2017 – de 24,9%. Totodată, proporția infracțiunilor cu caracter sexual care sunt referite către sistemul de protecție a copilului rămâne a fi joasă, în 2019 doar 25% din totalul infracțiunilor sexuale împotriva copilului au fost comunicate ATL, comparativ cu 30,9% în 2018 şi 31,5% în 2017.

• În anul 2019, autoritățile tutelare locale au dispus aplicarea măsurii plasamentului de urgență în privința a 500 de cazuri VNET, peste 2/3 dintre acestea (sau 64,8%) revenind mediului rural. În 6 din 10 cazuri de plasament de urgență victime au fost copii în vârstă de 7-17 ani, 2 din 10 copii au fost cei în vârstă de 3-6 ani și 2 din 10 copii în vârstă de 0-2 ani. Doar 1/3 din copii au fost plasați în servicii de tip familial.

• Este în creștere pronunțată numărul constatărilor medico-legale efectuate în privința copiilor victime ale infracțiunilor (2019 – 878 copii, 2018 – 611 copii, 2017 – 544 copii).

• Se atestă o creștere a solicitărilor pentru efectuarea evaluărilor psihologice și cele a referirilor pentru acordarea serviciilor de asistență psihologică pentru copiii victime (2019 – 248 copii, 2018 – 217 copii, 2017 – 204 copii).

Numărul copiilor în vârstă de până la 14 ani audiați în condițiile art. 1101 a sporit cu 27,3% față de anul 2018 și cu 36,4% față de anul 2017. Peste ½ dintre copiii audiați constituie victime ale abuzului sexual, 20,3% victime ale violenței în familie și 22,9% martorii infracțiunilor.

În baza datelor analizate, CNPAC a reiterat mai multe recomandări, în vederea consolidării cadrului de monitorizare MIC VNET, printre care introducerea unei serii de completări în cadrul normativ, care ar reglementa organizarea procesului de monitorizare la nivel intersectorial, fapt ce va asigura un proces eficient de dezvoltare a politicilor în domeniul prevenirii și răspunsului statului la fenomenul de violență, neglijare, exploatare, trafic al copilului în bază de dovezi și evidențe.

„Compendiul statistic cu privire la evoluția în anul 2019 a cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic asupra copiilor” poate fi descărcat aici

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Extrage [2.71 MB]

[1] ODD 16.2. „Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor”; ODD 8.7. „Măsuri imediate și eficiente pentru eradicarea muncii forțate, eliminarea sclaviei moderne și traficului de ființe umane și asigurarea interzicerii și eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, inclusiv recrutarea și utilizarea copiilor soldați, iar până în 2025 eliminarea muncii copiilor în toate formele sale”.

Imprimare