Răspunsul sistemului medical la cazurile de abuz sexual asupra copiilor | film didactic

245

Un produs realizat la solicitarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) și a Societatății de Pediatrie din RM de către casa de producție OWH Studio, în cadrul proiectului „Creșterea gradului de conștientizare cu privire la abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor în rândul lucrătorilor medicali”, implementat de către CNPAC cu suportul Oficiului Consiliului Europei în Moldova. La realizarea acestuia au fost respectate toate cerințele etice, iar participarea la filmări a copiilor a fost aprobată și confirmată prin acorduri scrise cu reprezentanții legali.

Detalii aici | https://bit.ly/3sU8dIG