Valorificarea experienței internaționale în asigurarea funcționalității serviciilor integrate specializate de tip Barnahus în Republica Moldova

23

30 octombrie 2020, Chișinău // Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC), cu suportul Fundației World Childhood (WCF), dar și a altor organizații donatoare, precum Fundația OAK, ERIKS Development Partner, continuă să sprijine autoritățile în crearea primului Centru de tip Barnahus în Moldova.

În  contextul oferirii schimbului de experiență în implementarea celor mai bune practici internaționale privind asigurarea asistenței integrate pentru copiii victime și martori ai infracțiunilor, CNPAC a organizat la data de 30 octombrie 2020 masa rotundă cu participarea experților străini „Asigurarea accesului egal al tuturor copiilor victime și martori ai infracțiunilor la servicii integrate specializate de tip Barnahus”.

Prezentă la această întrunire, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu a subliniat: „Evenimentul de astăzi este determinat de dezvoltarea în Republica Moldova a unui serviciu nou, extrem de important, care  va oferi copiilor asistență specializată integrată, prietenoasă și organizată în jurul copilului, cu prestarea serviciilor medicale, psihologice, juridice, sociale în același loc. La moment, este esențial să ne unim eforturile,  autoritățile publice centrale și locale, pentru adaptarea practicilor internaționale la legislația națională, privind crearea acestui serviciu,  astfel încât, să asigurăm viabilitatea și funcționarea acestuia”.

Participanții au salutat prezența fondatorului serviciilor de tip Barnahus, Bragi Guðbrandsson, membru al Comitetului Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, anterior președinte și membru al Comitetului Lanzarote al Consiliului Europei, care a remarcat că Serviciul Barnahus este o operaționalizare reușită a prevederilor Convenției ONU drepturile copilului, în special art. 12 privind dreptul copilului de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care-l privește, fie direct, fie printr-un reprezentant sau instituție corespunzătoare, în conformitate cu regulile de procedură din legislația națională, și art. 3 care prevede obligația autorităților de a lua în considerare cu prioritate interesele superioare ale copilului în toate acțiunile care îi privesc.

De asemenea, directoarea executivă a Fundației World Childhood din Germania, Astrid Helling-Bakki, a vorbit despre experiența Germaniei în extinderea acestui tip de serviciu, primul Barnahus în Germania fiind deschis în 2018, iar la etapa actuală sunt funcționale deja trei Centre în diverse regiuni ale țării.

În context, Daniela Sîmboteanu, președinta CNPAC, a menționat eforturile depuse de organizație în promivarea servicului de tip Barhanus în R.Moldoal și a remarcat interesul manifestat de mai multe organizații internaționale de a sprijini deschiderea Centrelor de tip Barnahus în Moldova, prezentând cu această ocazie noul partener – ERIKS Development Partner.

La eveniment au luat parte reprezentanți ai organizațiilor internaționale și misiunilor diplomatice în Republica Moldova: UNICEF, Oficiul Consiliului Europei, UN Women, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Fundația Te Doy, reprezentanți ai organizațiilor donatoare: Fundației World Childhood, ERIKS Development Partner, precum și reprezentanții autorităților publice centrale de resort: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală, dar și reprezentanți ai autorităților din mun. Bălți.

În Republica Moldova primul Centru de tip Barnahus va fi deschis la Bălți, iar de serviciile acestuia vor beneficia copiii din mun. Bălți și 11 raioane din nordul țării, în total 571 de localități. O decizie în acest sens a fost luată de Guvern la data de 27 decembrie 2019. Conform acesteia instituții similare vor fi deschise ulterior la Chișinău și Cahul. 

Imprimare