Echipa

Consiliu coordonator
Iosif Moldovanu, expert în domeniul drepturilor copilului, fondator CNPAC
Efrosinia Haheu-Munteanu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Angelina Zaporojan-Pârgari, expertă în domeniul violenţei domestice
Preşedintă
Daniela Sîmboteanu, psiholog, expertă în domeniul protecţiei copilului, fondatoare CNPAC
Echipa CNPAC
Rodica Coreţchi-Mocanu, coordonatoare a programului de asistenţă psihosocială „AMICUL”
Veronica Goinic,  coordonatoare a programului  de instruire, support metodologic și cercetare
Parascovia Topada, psiholog, coordonatoare a programului de prevenire
Ala Pâslariuc, coordonatoare comunicare şi relaţii publice
Mariana Butnaru, content web manager
Diana Ţeberneac, juristă
Viorica Adăscăliţă, psiholog
Oxana Şevcenco, psiholog
Adriana Popovici, psiholog
Laura Țimbaliuc, asistentă socială
Nadejda Mocanu, asistentă socială
Natalia Serbeniuc – asistentă administrativă
Alina Guranda – contabilă
Elena Luchița – asistentă de proiect
Consultanţi/Experţi:
Ecaterina Stasii – profesor, dr.habilitat, expertă în sănătate
Viorica Toartă – expertă națională în domeniul evaluării și monitorizării
Maria Vremis – expertă națională în domeniul evaluării și monitorizării
Irina Lupușor – expertă națională în drepturile omului și democratizare
Livia Mitrofan – expertă în domeniul justiției prietenoase copilului
Tatiana Danilescu – avocată, expertă în domeniul justiției prietenoase copilului
Dorina Savoschin  – consultantă în domeniul sănătății
Natalia Dinu – expertă în comunicare
Elena Nofit – expertă social media