Prima Studii CNPAC

Studii CNPAC

Notă analitică privind cooperarea intersectorială pentru anii 2019 – 2022

Notă analitică privind „Cooperarea intersectorială în domeniul identificării, evaluării, referirii, asistenței și monitorizării copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului”...