Contacte

Adresa: str. Tricolorului 37/B, Chișinău, MD 2012

Centrul de asistenți psihosocială a copilului și familiei ,,Amicul”, or. Chisinău, str. Calea Ieșilor 61/2, MD-2069

Republica Moldova
Tel: (+373) 22 758 806, (+373)78 000 480
Fax: (+373) 22 748 378
Email: office@cnpac.mdajutauncopil@cnpac.md

    NOTĂ: Câmpurile marcate cu un asterisc roșu * sunt necesare.

    Numele și prenumele (*)

    Exprimăți acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.