Prima Anunțuri

Anunțuri

Termen extins. TERMENI DE REFERINȚĂ pentru efectuarea analizei gradului de satisfacție a beneficiarilor Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord,...

Tipul contractului: Prestări servicii Durata preconizată a consultanței: decembrie 2023 – ianuarie 2024ContextCentrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală care...

Termen extins. Termeni de referință pentru selectarea unui grup de consultanți (un consultant național și un consultant internațional) pentru elaborarea curriculumului pentru instruirea continuă...

Tipul contractului: Prestări servicii Durata preconizată a consultanței: decembrie 2023 – februarie 2024ContextCentrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală care...

Extended Term. TERMS OF REFERENCE for the selection of a group of consultants (one national and one international) for curriculum development and delivery of...

Contract Type: Service Provision Anticipated Consultancy Duration: December 2023 to February 2024ContextThe National Centre for Child Abuse Prevention (CNPAC/NCCAP) is a non-governmental organization dedicated to diminishing the...

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiar

Asociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (AO CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate...