Infografice

Asistența integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Centrul regional BARNAHUS Nord

Analiza practicii asistenței multidisciplinare a copiilor-victime ale infracțiunilor, în cadrul Centrului de asistență psihosocială „Amicul” (CNPAC), perioada 2014-2020

Creșterea rezilienței comunitare în abordarea violenței față de copii

Incidența cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic de copii (VNET) CAHUL și UNGHENI

CONECT – adolescența pe înțelesul părinților – program de educație parentală

Dezvoltarea rezilienței tinerilor față de exploatarea sexuală și comercială

Mecanismul Intersectorial de Cooperare

Intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului

Diagnosticul diferențiat în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului