Echipa

Daniela SÎMBOTEANU
președintă,
psihologă, expertă în domeniul protecţiei copilului, fondatoare CNPAC
dsimboteanu@cnpac.md

Daniela Sîmboteanu este fondatoare și președintă a Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Este licențiată în psihologie, expert cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul drepturilor copilului și cel al protecției sociale a copiilor, incluzând elaborarea de politici și strategii în domeniul protecției copilului și prevenirii violenței în familie, elaborare de metodologii, curicule de instruire adresate profesioniștilor și părinților, autoarea conceptului mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, sesizarea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențialelor victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului de persoane.

Daniela are experiență de lector universitar în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, consultant în domeniile protecției copilului, protecției sociale și justiției prietenoase copilului pentru diferite organizații naționale și internaționale, precum Consiliul Europei, UNICEF, ILO/IPEC.

În calitate de președinte CNPAC, care este o poziție executivă, ea desfășoară activități de advocacy, colectare de fonduri, planificare și management al organizației. Ea este membru al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, ex-președinte și membru al Consiliului de Coordonare al Alianței ONG-lor din domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

Daniela este absolventă a Facultății de Psihologie și Psihopedagogie a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, Colegiului Invizibil din Moldova, Programului  de instruire în prevenirea și tratamentul abuzului și neglijării copilului  al Alianței Sănătății Mintale a Copiilor (SUA).

Rodica Coretchi

Rodica Coreţchi-Mocanu
coordonatoare a programului de asistenţă psihosocială „AMICUL”
rcoretchi@cnpac.md

Rodica Corețchi-Mocanu are studii în domeniul pedagogiei și o experiență de peste 20 de ani în domeniul protecției copilului. În cadrul CNPAC activează din 2007 în calitate de coordonatoare  a programului de asistență psiho-socială a copilului li familiei. Rodica reprezintă CNPAC în cadrul Coaliției Naționale ”Viața fără violență”, este formatoare și consultant național în domeniul intervenției multidisciplinare în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului, cu o vastă experiență de supervizare a profesioniștilor în implementarea mecanismului intersectoial de pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Până a face parte din echipa CNPAC a fost specialist principal în cadrul Direcției pentru Protecția Drepturilor copilului sect. Râșcani, mun. Chișinău și manager la Centrul de reabilitare socială a copiilor ”Casa Gavroche”.

Deși este absolventă a Școlii pedagogice din or. Orhei, iar studiile de licență și le-a făcut la Universitatea de Arte din Moldova, Rodica s-a regăsit în domeniul protecției drepturilor copilului, participînd la numeroase traininguri în domeniul protecției copilului.

Iulia Gheorghieș

Iulia Gheorghieș
coordonatoare a programului justiție prietenoasă copilului
igheorghies@cnpac.md

Iulia Gheorghieș are studii în drept și relații internaționale și o experiență de peste zece ani în domeniul protecției și monitorizării respectării drepturilor omului. În cadrul CNPAC activează din 2019 și asigură implementarea proiectelor care contribuie la respectarea standardelor unei justiții prietenoase copiilor victime/martori ai infracțiunilor, inclusiv prin instituirea în Republica Moldova a serviciilor de tip Barnahus.

A activat anterior în echipa Agentului Guvernamental, din cadrul Ministerului Justiției, prezentând poziția statului pe dosarele împotriva Republicii Moldova la CEDO și în cadrul Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană, asigurând, printre altele, raportarea și cooperarea cu diverse organizații internaționale și mecanisme de monitorizare. Iulia a deținut și poziția de consilier juridic în cadrul Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).

Iulia este absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept.

Natalia Turcanu

Natalia Țurcanu
coordonatoare a programului de prevenire
nturcanu@cnpac.md

Natalia Țurcanu are studii în relații internaționale și științe ale comunicării. Este angajată în calitate de coordonatoare a Programului de prevenire în cadrul CNPAC, începînd cu 2020. Gestionând proiecte menite să contribuie la crearea de șanse egale pentru fiecare, dânsa a obținut experiență valoroasă în domeniul analizei politicilor publice și comunicării. Grație acestor cunoștințe, Natalia contribuie la dezvoltarea condițiilor indispensabile protecției copiilor față de violență.

Participând la evaluarea și monitorizarea politicilor publice și elaborării notelor de poziție din perspectiva respectării drepturilor persoanelor vulnerabile, Natalia, ulterior, a livrat cu succes training-ul “Instrumente de analiză a Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă 2017-2021, din perspectiva persoanelor în etate.” Este absolventa cursului de instruire “Dezvoltarea capacităților de participare a tinerilor în procesul de elaborare a politicilor publice”, prestat în 2019 de Institutul de Politici Publice.

De-a lungul experienței sale profesionale, Natalia a fost implicată activ în promovarea și respectarea drepturilor persoanelor apatride, refugiați, persoane cu dizabilități, copii și tineret.

Natalia este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Svetlana Moisa

Svetlana Moisa
coordonatoare a programului educație parentală
smoisa@cnpac.md

Svetlana Moisa este sociologă cu masterat în asistență socială. Activează în domeniul drepturilor omului din anul 2007. De la absolvirea facultății a lucrat în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, în calitate de manageră pe cazuri de migranți/victime ale traficului de persoane. După realizarea stagiului “Comunicarea interculturală și Drepturile copilului” organizat de către Fundația pentru Copii Pestalozzi din Elveția a coordonat activitatea serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii cu numărul unic pan-european 116 111 (Telefonul copilului).

În cadrul CNPAC lucrează din 2019 în calitate de coordonatoare programe de educație parentală, a participat la elaborarea Studiului pilot “Cartografierea programelor de educație parentală furnizate în Republica Moldova”.

Valeria Vitu

Valeria Vițu
coordonatoare comunicare

vvitu@cnpac.md

Valeria Vițu este Coordonatoare comunicare la Centrul Național de Prevenire a Auzului față de Copii. Are o experiență de aproape 20 de ani în mass-media. În prezent este și corespondentă RFI România la Chișinău. A activat în calitate de Coordonatoare comunicare la Biroul Național al Agenției ONU pentru Refugiați și editor al portalului Anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. A activat la portalul AGORA și la Radio Europa Liberă.

În anul 2020, a participat la concursul pentru Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, organizat de Consiliul de Presă și s-a clasat în lista celor cinci finaliști desemnați de experți și publicul larg. În 2016, este desemnată ”Cea mai bună jurnalistă a anului”, categoria Radio, premiu oferit în cadrul Galei Presei, organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chișinău. Valeria Vițu este deținătoarea mai multor premii în domeniul drepturilor omului, oferite de Agențiile ONU în R.Moldova.

Valeria Vițu este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Stat din Moldova

Margareta Cartira

Margareta Cartiră
comunicatoare
mcartira@cnpac.md

Margareta Cartiră este Comunicator în cadrul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. In calitaate de specialistă în domeniul comunicării și jurnalismului activează din 2013, timp în care a făcut jurnalism TV, Radio și Online, dar și comunicare în cadrul ONG-urilor. Este pasionată de instruirea continuă, în special de educația non-formală. La CNPAC își propune să promoveze toate programele realizate împreună cu echipa, pentru ca să contribuie la misiunea comună, de a crea o  societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență.

Este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, și a Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, studii postuniversitare.

Mariana Butnaru

Mariana Butnaru
content manager www.12plus.md
mbutnaru@cnpac.md

Mariana Butnaru este specialist în domeniul comunucării și jurnalismului. În cadrul CNPAC activează din 2016 în calitate de Manager de conținut al platformei www.12plus.md și Manager Rețele de socializare. Mariana are o vastă experiență în domeniul comunicării cu specializare în jurnalism radio din anul 2005.

Mariana și-a făcut studiile de licență în cardul Facultății de Litere și de masterat în cardul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova. În anul 2010 a beneficiat de bursă de studii în cardul programului Erasmus mundus la Universitatea Deusto din Spania, urmând programul de masterat „Euroculture”. În 2020 a absolvit cursul de Design Grafic în cadrul Purple Media.

Diana Teberneac

Diana Ţeberneac
juristă, intervievatoare
dteberneac@cnpac.md

Diana Țeberneac, juristă, din anul 2007 activează în domeniul protecției drepturilor omului.  Timp de 11 ani activează în cadrul CNPAC, oferind asistență juridică copiilor victime ale violenței, reprezentanților legali ai acestora, profesioniștilor. Diana este formator național în domeniul protecției copilului. În ultimii 6 ani s-a implicat în asigurarea justiției prietenoase copiilor, în special prin participarea la audierea în condiții speciale a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor, în calitate de intervievator. Diana este co-autoare a studiului ”Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova”.

Diana a participat la mai multe programe de instruire oferite de OSCE, Consiliul Europei.

Și-a făcut studiile de licență și masterat în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Este absolventă a cursului de formare a intervievatorilor livrat de CNPAC în colaborare cu Institutul Național al Justiției.

Victoria Ad

Viorica Adăscăliţă
psiholog, intervievatoare
vadascalita@cnpac.md

Viorica Adăscăliţă este psihologă cu 22 ani de experiență, este doctor în psihologie, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

În cadrul CNPAC lucrează din 2005 în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială a copiilor și intervievator certificat în cazurile de audiere în condiții speciale a copiilor victime și martori a infracțiunilor. Având o vastă experiență în lucrul cu copiii și părinții, Viorica este autoare a circa 40 lucrări științifice, ghiduri metodologice, printre care „Ghidul Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, „Particularitățile psihologice ale copiilor în situație de risc”, „Prevenirea violenței în instituția de învățământ” ș.a.

De asemenea, Viorica este formator și supervizor în cadrul Programelor de educație parentală „Fără palme și abuz” și Programul de dezvoltare a rezilienței copiilor „În drum spre casă”.

Viorica este consultant național în domeniul  implementării Politicii instituționale de Protecție a Copilului în instituții educaționale și servicii de îngrijire alternativă.

Viorica și-a făcut studiile delicență și doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Oxana Sevcenco

Oxana Şevcenco
psiholog-supervizor
osevcenco@cnpac.md

Oxana Șevcenco a făcut licența și masteratul în psihologie la Universitatea de Stat din Moldova. Timp de 16 ani a predat la câteva instituții superioare din țară. Din 2005 este atrasă de domeniul prevenirii abuzului față de copii, fiind implicată în cadrul CNPAC în evaluarea, reabilitarea psihologică, precum și în audierea legală a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor.  

Participă activ în calitate de expert național la diverse formări în care împărtășă experiența acumulată în cadrul CNPAC cu specialiști din domeniul protecției copilului (psihologi, pedagogi, medici, asistenți sociali, juriști).  

O experiență specială Oxana o are cu copiii și adolescenții, vizitatori ai site-ului www.12plus cărora le răspunde (prin articole și video-uri) la întrebări privind vârsta, dezvoltarea, confruntarea cu diverse situații dificile și afirmarea în mediul semenilor.     

A publicat în calitate de autor și co-autor broșuri („Munca în adolescență. Ce trebuie să cunoască profesioniștii”, „Munca în adolescență. Broșură pentru adolescenți”) și ghiduri metodologice („În drum spre casă. Program educațional pentru copiii de vârstă școlară mică”, Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, „Audierea în spații special amenajate a copiilor – victime sau martori ai infracțiunilor”). 

În prezent este implicată în elaborarea strategiei de eficientizare a serviciului psihologic din cadrul CNPAC.

Parascovia Topada

Parascovia Topada
psiholog
ptopada@cnpac.md

Parascovia Topada-Coroi este  psihologă-psihoterapeută cu 10 ani de experiență. Din 2015 activează în cadrul CNPAC în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială al copiilor, formatoare în cadrul Programelor de de dezvoltare a rezilienței copiilor „12 PLUS”, „Copii în siguranță” și „În drum spre casă”, contribuind la dezvoltarea rezilienței copiilor față de abuz. Are experiență pertinentă în domeniul participării copiilor supraviețuitori ai abuzului sexual în activitatea de pledoarie, coordonată de Universitatea Bedfordshire din UK, a activat în calitate de expert al Consiliului Europei în domeniul prevenirii abuzului sexual față de copii.

Parascovia și-a făcut studiile de licență și masterat în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității de Stat din Moldova. Este absolventă al cursului de formare inițială și continuă „Terapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului” al  Fundației Generația (România), membru al Societății de Psihanaliză Clinică și Aplicată din Moldova.

Adriana Popovici

Adriana Popovici
psihologă
apopovici@cnpac.md

Adriana Popovici este  psihologă-psihoterapeută cu 8 ani de experiență. Din 2015 activează în cadrul CNPAC  în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială al copiilor, formator național în cadrul Programuli de dezvoltare a rezilienței adolescenților „12 PLUS”.

Adriana și-a făcut studiile de licență în cadrul Facultății de Psihologie și Psihopedagogie specială a Universității Pedagogice de Stat din Moldova și masteratul în cadrul Facultății de Psihologie din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. Este absolventă a cursului de formare complementară în „Terapia sistemică de familie și cuplu” al  Institutului pentru Cuplu și Familie Iași (România).

Lilia Petrov

Lilia Petrov
psihologă
lpetrov@cnpac.md

Lilia Petrov  este psihologă-psihoterapeută cu experiență de peste 15 ani în domeniu. În cadrul CNPAC activează în calitate de psihologă al serviciului de asistență psiho-socială a copiilor, intervievatoare certificată în domeniul audierii copilului victimă/martor al infracțiunilor, formator în cadrul Programului de dezvoltare a rezilienței adolescenților față de abuz și exploatare sexuală ,,12 PLUS”.

Lilia Petrov a absolvit Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din or. Bălți, facultatea psihologie  și pedagogie, licențiatî în psihologie/pedagogie. Este absolventă a cursului de formare complimentară în Terapia Catatim – Imaginativă.

Laura Timbaliuc

Laura Țimbaliuc
asistentă socială
ltimbaliuc@cnpac.md

Laura Țîmbaliuc activează în calitate de asistentă socială în cadrul CNPAC, începând cu anul 2013, oferind asistență directă copiilor și familiilor în cadrul serviciului de asistență psiho- socială a copilului și familiei. De asemenea, Laura a activat în calitate de consultant local privind implementarea Mecanismului Intersectorial de Cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, ofrind asistență autorităților din Orhei, Leova și Criuleni. În domeniul protecției drepturilor copilului Laura activează din anul 2009, fiind implicată în programe legate de reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului.

Laura este absolventă a programului de licență – Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență Socială și a programului de master – Psihologia Comunicării și Resurselor Umane a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Nadea Mocanu

Nadejda Mocanu
asistentă socială
nmocanu@cnpac.md

Nadejda Mocanu este asistentă socială cu 10 ani de experiență. În cadrul CNPAC lucrează în calitate de asistentă socială a serviciului de asistență psiho-socială al copiilor, contribuind la evaluarea și intervenția psihosocială specializată în cazurile de violență asupra copiilor. Nadejda, de asemenea, a activat în cadrul Direcției municipale pentru protecția dreptruilor copilului.

Nadejda și-a făcut studiile la Facultatea de ”Asistență Socială și Sociologie” a Universității de Stat din Moldova. Pe parcursul anilor de studii s-a implicat în numeroase conferințe științifice, dezbateri, mese rotunde, etc.

Alina-Guranda

Alina Guranda
contabilă
aguranda@cnpac.md

Alina Guranda este în funcția de manager financiar şi contabil în cadrul CNPAC din 2014, fiind responsabilă de evidența contabilă și subiectele legate de aplicarea legislației fiscale.

Activând în domeniu de mai bine de 20 de ani, dintre care 17 – în cadrul organizațiilor nonguvernamentale, experiența sa profesională include gestionarea financiară zeci de proiecte finanțate prin diverse granturi ale organizațiilor internaționale.

Este absolventă a Facultății Contabilitate și Audit din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

Natalia Serbeniuc

Natalia Serbeniuc
asistent de proiect

nserbeniuc@cnpac.md

Natalia Serbeniuc activează în calitate de asistentă de proiect în cadrul CNPAC din anul 2018, oferind suport în implementarea programului de prevenire a abuzului față de copii, asistând la coordonarea activităților organizației și contribuind la buna organizare a activităților desfășurate de către CNPAC. Natalia anterior a activat în cadrul unei companii private, unde a acumulat o experiență bună în activității de secretariat, precum și experiență managerială.

Natalia a obținut diploma de licență în Limbi Moderne în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, din mun. Chișinău.