Echipa

IMG_2463

Daniela SÎMBOTEANU
președintă,
psihologă, expertă în domeniul protecţiei copilului, fondatoare CNPAC
dsimboteanu@cnpac.md

Daniela Sîmboteanu este fondatoare și președintă a Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Este licențiată în psihologie, expert cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul drepturilor copilului și cel al protecției sociale a copiilor, incluzând elaborarea de politici și strategii în domeniul protecției copilului și prevenirii violenței în familie, elaborare de metodologii, curicule de instruire adresate profesioniștilor și părinților, autoarea conceptului mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, sesizarea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențialelor victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului de persoane.

Daniela are experiență de lector universitar în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, consultant în domeniile protecției copilului, protecției sociale și justiției prietenoase copilului pentru diferite organizații naționale și internaționale, precum Consiliul Europei, UNICEF, ILO/IPEC.

În calitate de președinte CNPAC, care este o poziție executivă, ea desfășoară activități de advocacy, colectare de fonduri, planificare și management al organizației. Ea este membru al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, ex-președinte și membru al Consiliului de Coordonare al Alianței ONG-lor din domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

Daniela este absolventă a Facultății de Psihologie și Psihopedagogie a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, Colegiului Invizibil din Moldova, Programului  de instruire în prevenirea și tratamentul abuzului și neglijării copilului  al Alianței Sănătății Mintale a Copiilor (SUA).

IMG_2495

Iulia Gheorghieș
Directoare de programe
igheorghies@cnpac.md

Iulia Gheorghieș are studii în drept și relații internaționale și o experiență de peste zece ani în domeniul protecției și monitorizării respectării drepturilor omului. În cadrul CNPAC activează din 2019 și asigură implementarea proiectelor care contribuie la respectarea standardelor unei justiții prietenoase copiilor victime/martori ai infracțiunilor, inclusiv prin instituirea în Republica Moldova a serviciilor de tip Barnahus.

A activat anterior în echipa Agentului Guvernamental, din cadrul Ministerului Justiției, prezentând poziția statului pe dosarele împotriva Republicii Moldova la CEDO și în cadrul Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană, asigurând, printre altele, raportarea și cooperarea cu diverse organizații internaționale și mecanisme de monitorizare. Iulia a deținut și poziția de consilier juridic în cadrul Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).

Iulia este absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept.

IMG_2485

Doina Brașoveanu
Director financiar
dbrasoveanu@cnpac.md

Doina Brașoveanu este în funcția de Director financiar şi contabil în cadrul CNPAC din 2022, fiind responsabilă de evidența contabilă și subiectele legate de aplicarea legislației fiscale.

Activează în domeniu din anul 2002. Iar din 2014 este și Auditor certificat. Experiența sa profesională include gestionarea departamentelor financiare, dar și a proiectelor finanțate prin diverse granturi ale organizațiilor internaționale.

Este absolventă a Academiei de Studii Economice din Moldova.

IMG_1916

Carolina Bagrin
Coordonatoare a programului justiție prietenoasă copilului,

Manageră, Centrul Barnahus Bălți
cbagrin@cnpac.md

Carolina Bagrin deține titlul de master în drept și are o experiență de peste 12 ani în domeniul protecției și monitorizării respectării drepturilor omului. În octombrie 2021, s-a alăturat echipei CNPAC, preluând atribuțiile de coordonare a implementării proiectelor care contribuie la respectarea standardelor unei justiții prietenoase copiilor victime/martori ai infracțiunilor, inclusiv prin instituirea și dezvoltarea în Republica Moldova a serviciilor de tip Barnahus.  

Carolina a activat în cadrul Ministerului Justiției, fiind responsabilă de elaborarea rapoartelor privind implementarea convențiilor internaționale în materia drepturilor omului și cooperarea cu diverse organizații regionale și internaționale preocupate de promovarea respectării drepturilor omului. Ulterior, a activat în calitate de Șefă a Direcției combaterea discriminării din cadrul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, gestionând procesul de acordare a asistenței juridice membrilor Consiliului la examinarea plângerilor privind faptele de discriminare.  

De-a lungul parcursului profesional, Carolina a participat la mai multe programe internaționale de instruire, printre care și Școala Diplomatică Estoniană (Estonian School of Diplomacy), specializarea Relații Internaționale și Integrare Europeană din Tallinn, Estonia. 

Carolina este absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept. 

IMG_2250

Diana Ţeberneac
Manageră, Centrul AMICUL

dteberneac@cnpac.md

Diana Țeberneac, juristă, din anul 2007 activează în domeniul protecției drepturilor omului.  Începând cu anul 2009 activează în cadrul CNPAC, oferind asistență juridică copiilor victime ale violenței, reprezentanților legali ai acestora, profesioniștilor, iar din anul 2021 coordonează activitatea Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei AMICUL.

Diana este formator național în domeniul protecției copilului.

În ultimii 8 ani s-a implicat în asigurarea justiției prietenoase copiilor, în special prin participarea la audierea în condiții speciale a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor în calitate de intervievator.

Diana este co-autoare a studiilor ”Copiii victime ale infracțiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova” și ”Analiza practicii asistenței multidisciplinare a copiilor victime ale infracțiunilor în cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul”, precum și a broșurilor ”Copilul victimă a abuzului sexual: intervenții multidisciplinare” și „Audierea în spații special amenajate a copiilor – victime sau martori ai infracțiunilor”.

De-a lungul parcursului profesional, Diana a participat la mai multe programe de instruire oferite de OSCE, Consiliul Europei, Child and Family Training, PROMISE.

111

Cristina Gorea
Coordonatoare comunicare și PR
cgorea@cnpac.md

Cristina Gorea are studii superioare în jurnalism și științe ale comunicării în cadrul Universității de Stat din Moldova, cu o experiență relevantă în domeniul relațiilor publice și comunicării instituționale. Și-a început activitatea în cadrul CNPAC în anul curent și coordonează procesul de comunicare externă, asigurând creșterea gradului de informare și percepție a cetățenilor, partenerilor instituționali și a publicului țintă despre misiunea principală a organizației și promovarea unei societăți în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență.

Activitatea profesională și-a desfășurta-o în calitate de specialist comunicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și purtător de cuvânt în cadrul IMSP Institutului de Medicină Urgentă, implicânduse activ în promovarea instituțiilor, asigurarea transparenței și vizibilității instituțiilor prin prima activității acestora.

MicrosoftTeams-image (45)

Valeria Busuioc
Specialist comunicare și PR
vbusuioc@cnpac.md

Valeria Busuioc este licențiată în drept și psihopedagogie, absolventă a programului de masterat, domeniul dreptului penal la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.

Valeria dispune de o vastă experiență în domeniul comunicării cu specializare în jurnalism, în ultimii 5 ani a fost prezentatoare radio și realizatoare de știri, interviuri și materiale sociale.

În cadrul CNPAC activează în calitate de Specialist comunicare și PR.

MicrosoftTeams-image (44)

Ecaterina Bodean
Specialist comunicare și PR
ebodean@cnpac.md

Ecaterina Bodean este specialist în domeniul filologiei și al comunicării.

În cadrul CNPAC, activează de la începutul anului 2023 în calitate de Specialist comunicare și PR, asigurând suport în activitățile de comunicare și informare pe care le desfășoară organizația.

Ecaterina are experiență în elaborarea, managementul conținutului pentru platformele sociale și redactarea, editarea textelor pentru diferite materiale de vizibilitate.

Și-a făcut studiile de licență și de masterat în cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova. A absolvit mai multe cursuri și seminare în domeniul Social Media Marketing și SEO Copywriting.

Victoria Adascallita

Viorica Adăscăliţă
psiholog – supervizor Centrul Barnahus, intervievatoare 
vadascalita@cnpac.md

Viorica Adăscăliţă este psihologă cu 22 ani de experiență, este doctor în psihologie, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

În cadrul CNPAC lucrează din 2005 în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială a copiilor și intervievator certificat în cazurile de audiere în condiții speciale a copiilor victime și martori a infracțiunilor. Având o vastă experiență în lucrul cu copiii și părinții, Viorica este autoare a circa 40 lucrări științifice, ghiduri metodologice, printre care „Ghidul Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, „Particularitățile psihologice ale copiilor în situație de risc”, „Prevenirea violenței în instituția de învățământ” ș.a.

De asemenea, Viorica este formator și supervizor în cadrul Programelor de educație parentală „Fără palme și abuz” și Programul de dezvoltare a rezilienței copiilor „În drum spre casă”.

Viorica este consultant național în domeniul  implementării Politicii instituționale de Protecție a Copilului în instituții educaționale și servicii de îngrijire alternativă.

Viorica și-a făcut studiile delicență și doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

IMG_2149

Oxana Şevcenco
psiholog-supervizor Centrul AMICUL
osevcenco@cnpac.md

Oxana Șevcenco a făcut licența și masteratul în psihologie la Universitatea de Stat din Moldova. Timp de 16 ani a predat discipline psihologice la câteva instituții superioare din țară.

Din 2005 este atrasă de domeniul prevenirii abuzului față de copii, fiind implicată în cadrul CNPAC în evaluarea, reabilitarea psihologică, precum și în audierea copiilor victime/ martori ai infracțiunilor.

Din 2020 realizează supervizarea specialiștilor antrenați în reabilitarea psihologică a copiilor.

Participă activ în calitate de expert național la diverse formări în care împărtășă experiența acumulată în cadrul CNPAC cu specialiști din domeniul protecției copilului, precum și continue să învețe din practicile de succes a altor specialiști din domeniu. În anul 2021 s-a format în cadrul Programului „Speranță pentru copii și familii” oferit de Child and Family Training, Marea Britanie, specializându-se în:

  • evaluarea și intervenția psihosocială specializată în cazurile de violență asupra copiilor;
  • lucrul cu copii și tineri: abordarea reacțiilor emoționale și traumatizante;
  • lucrul cu cazurile de abuz sexual al copiilor;
  • modificarea parentingului abuziv și neglijent.

A publicat în calitate de autor și co-autor broșuri („Munca în adolescență. Ce trebuie să cunoască profesioniștii”, „Munca în adolescență. Broșură pentru adolescenți”) și ghiduri metodologice („În drum spre casă. Program educațional pentru copiii de vârstă școlară mică”, „Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violență, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, „Audierea în spații special amenajate a copiilor – victime sau martori ai infracțiunilor”).

Este activă pe site-ul www.12plus.md prin articole și vloguri .

IMG_2156

Parascovia Topada
psihologă Centrul AMICUL
ptopada@cnpac.md

Parascovia Topada-Coroi este  psihologă-psihoterapeută cu 10 ani de experiență. Din 2015 activează în cadrul CNPAC în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială al copiilor, formatoare în cadrul Programelor de de dezvoltare a rezilienței copiilor „12 PLUS”, „Copii în siguranță” și „În drum spre casă”, contribuind la dezvoltarea rezilienței copiilor față de abuz. Are experiență pertinentă în domeniul participării copiilor supraviețuitori ai abuzului sexual în activitatea de pledoarie, coordonată de Universitatea Bedfordshire din UK, a activat în calitate de expert al Consiliului Europei în domeniul prevenirii abuzului sexual față de copii.

Parascovia și-a făcut studiile de licență și masterat în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității de Stat din Moldova. Este absolventă al cursului de formare inițială și continuă „Terapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului” al  Fundației Generația (România), membru al Societății de Psihanaliză Clinică și Aplicată din Moldova.

IMG_2222

Lilia Petrov
psihologă Centrul AMICUL
lpetrov@cnpac.md

Lilia Petrov a absolvit Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din or. Bălți, facultatea psihologie și pedagogie, licențiată în psihologie/pedagogie. Este absolventă a cursului de formare complimentară în Terapia Catatim – Imaginativă, psihologă-psihoterapeută cu experiență de peste 18 ani în domeniu.

În cadrul CNPAC activează în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială a copiilor din anul 2020, și intervievatoare certificată în domeniul audierii copilului victimă/martor al infracțiunilor. În ultimii ani s-a implicat în participarea la audierea în condiții speciale a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor în calitate de intervievator.

De asemenea, Lilia este formator național pentru programele: „12 PLUS” – dezvoltarea rezilienței adolescenților; ”CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților” – program de educație parentală.  Este absolventă a programului: „Evaluarea și intervenția psihosocială specializată în cazurile de violență asupra copiilor”

Laura Timbaliuc

Laura Țimbaliuc
asistentă socială
ltimbaliuc@cnpac.md

Laura Țîmbaliuc activează în calitate de asistentă socială în cadrul CNPAC, începând cu anul 2013, oferind asistență directă copiilor și familiilor în cadrul serviciului de asistență psiho- socială a copilului și familiei. De asemenea, Laura a activat în calitate de consultant local privind implementarea Mecanismului Intersectorial de Cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, ofrind asistență autorităților din Orhei, Leova și Criuleni. În domeniul protecției drepturilor copilului Laura activează din anul 2009, fiind implicată în programe legate de reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului.

Laura este absolventă a programului de licență – Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență Socială și a programului de master – Psihologia Comunicării și Resurselor Umane a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității de Stat din Moldova.

IMG_2208

Dina Zaharia
Consilieră victime ale violenței
dzaharia@cnpac.md

Dina Zaharia este angajată în calitate de asistentă socială la CNPAC din anul 2010. Activează în domeniul protecției copilului din anul 2005. Timp de cinci ani a fost angajata Centrului de Plasament unde a activat în calitate de asistentă socială, fiind implicată în lucrul cu copiii străzii. În perioada anului 2015 a fost Consultant local (rl. Hîncești și rl. Strășeni) implimentarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.

În prezent consilieră victime a violenței în cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei AMICUL totodată activează și în echipa mobilă de criză PIDTRIMKA (începînd cu luna martie 2022);

De-a lungul parcursului profesional, Dina a participat la mai multe programe de instruire de evaluarea și intervenția psihosocială specializată în cazurile de violență asupra copiilor, tehnici de lucru cu trauma la copii și adulți în condiții de criză și intervenția psihologică în criză.

Dina este absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Asistență  Socială, Sociologie și Filosofie.

IMG_2168

Nadejda Mocanu
Consilieră victime ale violenței
nmocanu@cnpac.md

Nadejda Mocanu este consilieră victime a violenței cu 12 ani de experiență în domeniul protecției copilului. În cadrul CNPAC, activează din anul 2017 în calitate de consilieră victime a violenței în cadrul serviciului de asistență psiho-socială a copilului și familiei ”Amicul”, contribuind la evaluarea și intervenția psihosocială specializată în cazurile de violență asupra copiilor. Nadejda, de asemenea, a activat în cadrul Direcției Generale pentru protecția drepturilor copilului.

Nadejda și-a făcut studiile la Facultatea de Asistență Socială și Sociologie a Universității de Stat din Moldova. Pe parcursul anilor de studii s-a implicat în numeroase conferințe științifice, dezbateri, mese rotunde, etc.

IMG_2475

Larisa Popa
Contabil-Șef
lpopa@cnpac.md

Larisa Popa este absolventă a Academiei de Studii Economice din Moldova, facultatea „Finanțe și bănci”. Din anul 1997 și-a început activitatea de angajată în calitate de contabil.

Din anul 2022 activează în funcția de Contabil-Șef în cadrul CNPAC.

IMG_2522

Mihaela Mihalachi
Contabilă
aguranda@cnpac.md

Mihaela Mihalachi este absolventă a Academiei de Studii Economice din Moldova, facultatea „Finanțe și bănci”. Din anul 2012 și-a început activitatea de angajată în calitate de consultantă în asigurări. De asemenea a activat și în calitate de Office-manageră.

În anul 2020 a urmat cursuri de contabilitate la ”Master Studio” SRL, iar din anul 2021 activează în funcția de asistentă contabilă în cadrul CNPAC.

Ana Crețu

Ana Crețu
Asistentă socială, Centrul Barnahus
CentruBarnahus@barnahus.md

Crețu Ana activează în cadrul Centrului BARNAHUS în calitate de asistentă socială din anul 2022.

Ana este absolventă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, specialitatea asistență socială.  A obținut studiile de master cu specializarea Politici și servicii sociale pentru familie și copil.

Pe parcursul a trei ani a activat ca asistent social acordând sprijin persoanelor cu probleme de sănătate mentală în cadrul Centrului „Socium” din Bălți.

Natalia Velicico

Natalia Velicico
Asistentă medicală, Centrul Barnahus
CentruBarnahus@barnahus.md

Natalia Velicico activează în cadrul Centrului Barnahus ca asistentă medicală.

Are o experiență de lucru de peste 7 ani.  În anul 2014 a obținut Certificat masaj terapeutic și reflector pentru copii.

Anastasia Lungu

Anastasia Lungu
Asistent administrativ, Centrul Barnahus
CentruBarnahus@barnahus.md

Lungu Anastasia activează la Centrul Barnahus în calitate de asistent administrativ. Are studii de licență în Științe Economice. A activat în perioada 2015-2016 asistent contabil la SRL ”Multivers” Bălţi.

Galina Iumatova

Galina Iumatova
Psihologă, Centrul Barnahus
CentruBarnahus@barnahus.md

Iumatova Galina este psihologă în cadrul Centrului Barnahus. Galina și-a făcut studiile de licență în psihologie în cadrul Universității de Stat Alecu Russo din Bălți.

Are master în Consiliere pentru problemele de familie, în cadrul Universității de Stat din Moldova. Activează ca psiholog din anul 2014. Este absolventă a cursului de Practician în Programarea Neuro-Lingvistică.

Eugenia Timco

Eugenia Timco
Psihologă, Centrul Barnahus
CentruBarnahus@barnahus.md

Eugenia Timco este psihologă în cadrul Centrului Barnahus din data de 01.03.2022. Este licențiată în psihologie fiind absolventa Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte  din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (la moment este studentă Ciclul II, anul 2 – program Consiliere psihologică în instituții și organizații).

În anul 2020 a fost premiată cu Bursa Guvernului. Este absolventa Academiei de Coaching România cu titlul practitioner coach, instructor-formator și trainer.

Eugenia a început activitatea profesională ca psiholog școlar în I.P. Școala Profesională nr. 3 din Bălți în cadrul căreia a activat doi ani.