Echipa

Daniela SÎMBOTEANU
președintă,
psihologă, expertă în domeniul protecţiei copilului, fondatoare CNPAC
dsimboteanu@cnpac.md

Daniela Sîmboteanu este fondatoare și președintă a Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Este licențiată în psihologie, expert cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul drepturilor copilului și cel al protecției sociale a copiilor, incluzând elaborarea de politici și strategii în domeniul protecției copilului și prevenirii violenței în familie, elaborare de metodologii, curicule de instruire adresate profesioniștilor și părinților, autoarea conceptului mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, sesizarea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențialelor victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului de persoane.

Daniela are experiență de lector universitar în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, consultant în domeniile protecției copilului, protecției sociale și justiției prietenoase copilului pentru diferite organizații naționale și internaționale, precum Consiliul Europei, UNICEF, ILO/IPEC.

În calitate de președinte CNPAC, care este o poziție executivă, ea desfășoară activități de advocacy, colectare de fonduri, planificare și management al organizației. Ea este membru al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, ex-președinte și membru al Consiliului de Coordonare al Alianței ONG-lor din domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

Daniela este absolventă a Facultății de Psihologie și Psihopedagogie a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, Colegiului Invizibil din Moldova, Programului  de instruire în prevenirea și tratamentul abuzului și neglijării copilului  al Alianței Sănătății Mintale a Copiilor (SUA).

Iulia Gheorghieș

Iulia Gheorghieș
Directoare de programe
igheorghies@cnpac.md

Iulia Gheorghieș are studii în drept și relații internaționale și o experiență de peste zece ani în domeniul protecției și monitorizării respectării drepturilor omului. În cadrul CNPAC activează din 2019 și asigură implementarea proiectelor care contribuie la respectarea standardelor unei justiții prietenoase copiilor victime/martori ai infracțiunilor, inclusiv prin instituirea în Republica Moldova a serviciilor de tip Barnahus.

A activat anterior în echipa Agentului Guvernamental, din cadrul Ministerului Justiției, prezentând poziția statului pe dosarele împotriva Republicii Moldova la CEDO și în cadrul Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană, asigurând, printre altele, raportarea și cooperarea cu diverse organizații internaționale și mecanisme de monitorizare. Iulia a deținut și poziția de consilier juridic în cadrul Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).

Iulia este absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept.

Carolina Bagrin

Carolina Bagrin
coordonatoare a programului justiție prietenoasă copilului
cbagrin@cnpac.md

Carolina Bagrin deține titlul de master în drept și are o experiență de peste 12 ani în domeniul protecției și monitorizării respectării drepturilor omului. În octombrie 2021, s-a alăturat echipei CNPAC, preluând atribuțiile de coordonare a implementării proiectelor care contribuie la respectarea standardelor unei justiții prietenoase copiilor victime/martori ai infracțiunilor, inclusiv prin instituirea și dezvoltarea în Republica Moldova a serviciilor de tip Barnahus.  

Carolina a activat în cadrul Ministerului Justiției, fiind responsabilă de elaborarea rapoartelor privind implementarea convențiilor internaționale în materia drepturilor omului și cooperarea cu diverse organizații regionale și internaționale preocupate de promovarea respectării drepturilor omului. Ulterior, a activat în calitate de Șefă a Direcției combaterea discriminării din cadrul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, gestionând procesul de acordare a asistenței juridice membrilor Consiliului la examinarea plângerilor privind faptele de discriminare.  

De-a lungul parcursului profesional, Carolina a participat la mai multe programe internaționale de instruire, printre care și Școala Diplomatică Estoniană (Estonian School of Diplomacy), specializarea Relații Internaționale și Integrare Europeană din Tallinn, Estonia. 

Carolina este absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept. 

Diana Teberneac

Diana Ţeberneac
Coordonatoare a programului de asistență psihosocială

dteberneac@cnpac.md

Diana Țeberneac, juristă, din anul 2007 activează în domeniul protecției drepturilor omului.  Începând cu anul 2009 activează în cadrul CNPAC, oferind asistență juridică copiilor victime ale violenței, reprezentanților legali ai acestora, profesioniștilor. Diana este formator național în domeniul protecției copilului.

În ultimii 7 ani s-a implicat în asigurarea justiției prietenoase copiilor, în special prin participarea la audierea în condiții speciale a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor în calitate de intervievator.

Diana este co-autoare a studiilor ”Copiii victime ale infracțiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova” și Analiza practicii asistenței multidisciplinare a copiilor victime ale infracțiunilor în cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul”, precum și a broșurilor ”Copilul victimă a abuzului sexual: intervenții multidisciplinare” și „Audierea în spații special amenajate a copiilor – victime sau martori ai infracțiunilor”.

De-a lungul parcursului profesional, Diana a participat la mai multe programe de instruire oferite de OSCE, Consiliul Europei, PROMISE.

Margareta Cartira

Margareta Cartiră
comunicatoare
mcartira@cnpac.md

Margareta Cartiră este Comunicator în cadrul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. In calitaate de specialistă în domeniul comunicării și jurnalismului activează din 2013, timp în care a făcut jurnalism TV, Radio și Online, dar și comunicare în cadrul ONG-urilor. Este pasionată de instruirea continuă, în special de educația non-formală. La CNPAC își propune să promoveze toate programele realizate împreună cu echipa, pentru ca să contribuie la misiunea comună, de a crea o  societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență.

Este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, și a Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, studii postuniversitare.

MB

Mariana Butnaru
content manager www.12plus.md
mbutnaru@cnpac.md

Mariana Butnaru este specialist în domeniul comunucării și jurnalismului. În cadrul CNPAC activează din 2016 în calitate de Manager de conținut al platformei www.12plus.md și Manager Rețele de socializare. Mariana are o vastă experiență în domeniul comunicării cu specializare în jurnalism radio din anul 2005.

Mariana și-a făcut studiile de licență în cardul Facultății de Litere și de masterat în cardul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova. În anul 2010 a beneficiat de bursă de studii în cardul programului Erasmus mundus la Universitatea Deusto din Spania, urmând programul de masterat „Euroculture”. În 2020 a absolvit cursul de Design Grafic în cadrul Purple Media.

Victoria Ad

Viorica Adăscăliţă
psiholog, intervievatoare
vadascalita@cnpac.md

Viorica Adăscăliţă este psihologă cu 22 ani de experiență, este doctor în psihologie, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

În cadrul CNPAC lucrează din 2005 în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială a copiilor și intervievator certificat în cazurile de audiere în condiții speciale a copiilor victime și martori a infracțiunilor. Având o vastă experiență în lucrul cu copiii și părinții, Viorica este autoare a circa 40 lucrări științifice, ghiduri metodologice, printre care „Ghidul Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, „Particularitățile psihologice ale copiilor în situație de risc”, „Prevenirea violenței în instituția de învățământ” ș.a.

De asemenea, Viorica este formator și supervizor în cadrul Programelor de educație parentală „Fără palme și abuz” și Programul de dezvoltare a rezilienței copiilor „În drum spre casă”.

Viorica este consultant național în domeniul  implementării Politicii instituționale de Protecție a Copilului în instituții educaționale și servicii de îngrijire alternativă.

Viorica și-a făcut studiile delicență și doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Untitled design (1)

Oxana Şevcenco
psiholog-supervizor
osevcenco@cnpac.md

Oxana Șevcenco a făcut licența și masteratul în psihologie la Universitatea de Stat din Moldova. Timp de 16 ani a predat la câteva instituții superioare din țară. Din 2005 este atrasă de domeniul prevenirii abuzului față de copii, fiind implicată în cadrul CNPAC în evaluarea, reabilitarea psihologică, precum și în audierea copiilor victime/ martori ai infracțiunilor.

Participă activ în calitate de expert național la diverse formări în care împărtășă experiența acumulată în cadrul CNPAC cu specialiști din domeniul protecției copilului.

O experiență specială Oxana o are cu copiii și adolescenții, vizitatori ai site-ului www.12plus cărora le răspunde (prin articole și video-uri) la întrebări privind vârsta, dezvoltarea, confruntarea cu diverse situații dificile și afirmarea în mediul semenilor.

A publicat în calitate de autor și co-autor broșuri („Munca în adolescență. Ce trebuie să cunoască profesioniștii”, „Munca în adolescență. Broșură pentru adolescenți”) și ghiduri metodologice („În drum spre casă. Program educațional pentru copiii de vârstă școlară mică”, „Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violență, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, „Audierea în spații special amenajate a copiilor – victime sau martori ai infracțiunilor”).

Oxana este absolventă a facultății de psihologie din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Parascovia Topada

Parascovia Topada
psiholog
ptopada@cnpac.md

Parascovia Topada-Coroi este  psihologă-psihoterapeută cu 10 ani de experiență. Din 2015 activează în cadrul CNPAC în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială al copiilor, formatoare în cadrul Programelor de de dezvoltare a rezilienței copiilor „12 PLUS”, „Copii în siguranță” și „În drum spre casă”, contribuind la dezvoltarea rezilienței copiilor față de abuz. Are experiență pertinentă în domeniul participării copiilor supraviețuitori ai abuzului sexual în activitatea de pledoarie, coordonată de Universitatea Bedfordshire din UK, a activat în calitate de expert al Consiliului Europei în domeniul prevenirii abuzului sexual față de copii.

Parascovia și-a făcut studiile de licență și masterat în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității de Stat din Moldova. Este absolventă al cursului de formare inițială și continuă „Terapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului” al  Fundației Generația (România), membru al Societății de Psihanaliză Clinică și Aplicată din Moldova.

Adriana Popovici

Adriana Popovici
psihologă
apopovici@cnpac.md

Adriana Popovici este  psihologă-psihoterapeută cu 10 ani de experiență. Din 2015 activează în cadrul CNPAC  în calitate de psihologă a serviciului de asistență psiho-socială al copiilor, formator național pentru programele: „12 PLUS” – dezvoltarea rezilienței adolescenților și ”CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților” – program de educație parentală.

Adriana și-a făcut studiile de licență în cadrul Facultății de Psihologie și Psihopedagogie specială a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Moldova și masteratul în cadrul Facultății de Psihologie din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. Este absolventă a cursului de formare complementară în „Terapia sistemică de familie și cuplu” al  Institutului pentru Cuplu și Familie Iași (România).

Lilia Petrov

Lilia Petrov
psihologă
lpetrov@cnpac.md

Lilia Petrov  este psihologă-psihoterapeută cu experiență de peste 16 ani în domeniu. În cadrul CNPAC activează în calitate de psihologă al serviciului de asistență psiho-socială a copiilor, intervievatoare certificată în domeniul audierii copilului victimă/martor al infracțiunilor, formator național pentru programele: „12 PLUS” – dezvoltarea rezilienței adolescenților și ”CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților” – program de educație parentală.

Lilia Petrov a absolvit Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din or. Bălți, facultatea psihologie  și pedagogie, licențiată în psihologie/pedagogie. Este absolventă a cursului de formare complimentară în Terapia Catatim – Imaginativă.

Laura Timbaliuc

Laura Țimbaliuc
asistentă socială
ltimbaliuc@cnpac.md

Laura Țîmbaliuc activează în calitate de asistentă socială în cadrul CNPAC, începând cu anul 2013, oferind asistență directă copiilor și familiilor în cadrul serviciului de asistență psiho- socială a copilului și familiei. De asemenea, Laura a activat în calitate de consultant local privind implementarea Mecanismului Intersectorial de Cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, ofrind asistență autorităților din Orhei, Leova și Criuleni. În domeniul protecției drepturilor copilului Laura activează din anul 2009, fiind implicată în programe legate de reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului.

Laura este absolventă a programului de licență – Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență Socială și a programului de master – Psihologia Comunicării și Resurselor Umane a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Dina Zaharia

Dina Zaharia
asistentă socială
dzaharia@cnpac.md

Dina Zaharia este angajată în calitate de asistentă socială la CNPAC din anul 2010. Activează în domeniul protecției copilului din anul 2005. A fost implicată în activități de voluntariat fiind asistentă socială stradală și animatoare la Centrul de Plasament. Timp de cinci ani a fost angajata Centrului de Plasament unde a activat în calitate de asistentă socială, fiind implicată în lucrul cu copiii străzii.

Este absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Asistență  Socială, Sociologie și Filosofie.

Nadea Mocanu

Nadejda Mocanu
asistentă socială
nmocanu@cnpac.md

Nadejda Mocanu este asistentă socială cu 10 ani de experiență. În cadrul CNPAC lucrează în calitate de asistentă socială a serviciului de asistență psiho-socială al copiilor, contribuind la evaluarea și intervenția psihosocială specializată în cazurile de violență asupra copiilor. Nadejda, de asemenea, a activat în cadrul Direcției Generale pentru protecția drepturilor copilului.

Nadejda și-a făcut studiile la Facultatea de Asistență Socială și Sociologie a Universității de Stat din Moldova. Pe parcursul anilor de studii s-a implicat în numeroase conferințe științifice, dezbateri, mese rotunde, etc.

DOINA cnpac.md

Doina Brașoveanu
contabilă
dbrasoveanu@cnpac.md

Doina Brașoveanu este în funcția de manager financiar şi contabil în cadrul CNPAC din 2022, fiind responsabilă de evidența contabilă și subiectele legate de aplicarea legislației fiscale.

Activează în domeniu din anul 2002. Iar din 2014 este și Auditor certificat. Experiența sa profesională include gestionarea departamentelor financiare, dar și a proiectelor finanțate prin diverse granturi ale organizațiilor internaționale.

Este absolventă a Academiei de Studii Economice din Moldova.

Mihalea Mihalachi

Mihaela Mihalachi
asistentă contabilă
aguranda@cnpac.md

Mihaela Mihalachi este absolventă a Academiei de Studii Economice din Moldova, facultatea „Finanțe și bănci”. Din anul 2012 și-a început activitatea de angajată în calitate de consultantă în asigurări. De asemenea a activat și în calitate de Office-manageră.

În anul 2020 a urmat cursuri de contabilitate la ”Master Studio” SRL, iar din anul 2021 activează în funcția de asistentă contabilă în cadrul CNPAC.