Prima Cine suntem Povestea Noastră

Povestea Noastră

CNPAC și-a început activitatea cu un program educativ pentru copii, părinți și profesori – Programul de prevenire a abuzului față de copii (PAC). Având convingerea că pedeapsa corporală și tratamentul umilitor al copilului nu pot fi acceptate sub nicio formă și că violenţa poate fi prevenită prin informarea părinţilor și împuternicirea copiilor, mai mulţi actori, printre care UNICEF, Fundaţia SOROS, Departamentul Tineretului și Sportului, au sprijinit, în 1997, lansarea primului program structural de prevenire a abuzului faţă de copii în Republica Moldova, deja recunoscut de ani buni în SUA https://njcap.org/  .

În 1998 CNPAC a fost înregistrat la Ministerul Justiției. Pe parcursul ultimelor două decenii, CNPAC s-a angajat într-un exerciţiu foarte complex și, în același timp, responsabil de a asigura un mediu protector pentru toţi copiii din Republica Moldova.

Am contribuit la schimbarea în bine a vieții miilor de copii de la noi din țară, participând activ la promovarea celor mai relevante politici în domeniul protecției copilului de violență și dezvoltarea serviciilor de prevenire și asistență a copiilor în situații de risc și victime a violenței.

În anul 2002 am desfășurat prima noastră campanie de comunicare în domeniul prevenirii violenței față de copii, cu genericul „Oare și animalele își bat puii?”, care a sensibilizat profund publicul larg și a scos la exterior zeci și sute de cazuri de rele tratamente ale copiilor. Ulterior, am continuat cu insistență să sensibilizăm societatea și factorii de decizie față de probleme precum: pedeapsa corporală a copiilor, abuzul sexual, exploatarea prin muncă, abuzul emoțional, revictimizarea copiilor victime în cadrul procedurilor legale etc.

Începând cu 2003, CNPAC a oferit asistență specializată pentru circa 3000 de copii afectați de violență. Pentru a scoate cazurile de violență din anonimat și a mări accesul copiilor victime la servicii de asistență, grație pledoariei și suportului oferit de CNPAC, în 2014 a fost aprobată Hotărîrea de Guvern 270 privind  Mecanismulu Intersectorial de Cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, iar în 2019 a fost promovat cadrul normativ pentru instituirea Centrelor regionale de asistență integrată a copiilor victime și martori ai infracțiunilor.

Dorind să prevenim re-victimizarea copiilor în cadrul procedurilor legale, începând cu 2006 am lansat practica de audiere în condiții speciale a copilului victimă, iar paralel am inițiat campania de pledoarie pentru schimbarea cadrului legal și reglementarea audierii în condiții prietenoase a copiilor victime sau martori ai infracțiunilor, fapt care și s-a întâmplat în 2012, prin modificarea Codului de procedură penală. În 2015 am format un prim grup de intervievatori, care sunt implicați până în prezent în cel puțin 1/3 din toate cazurile de audiere în condiții speciale din întreaga țară.

Am reușit să reunim sute de oameni, am simţit sprijinul a mii de cetăţeni din țară și de peste hotare în efortul de a preveni abuzul asupra copiilor, iar incepând cu 2016 spectacolele FII EROUL UNUI COPIL  au devenit o adevărtă reuniune a oamenilor care promovează toleranța zero față de violență.

Cine suntem

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii CNPAC este o organizaţie neguvernamentală din Republica Moldova care din anul 1997 promovează dreptul copiilor la protecţie împotriva oricăror forme de violență, îndreptându-şi acţiunile spre informarea, sensibilizarea şi motivarea societăţii în vederea stopării relelor tratamente faţă de copii. Vizualizați pliantul informativ despre organizație, accesând acest Document PDF

Viziunea

O societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență.

Misiunea

Contribuim la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Valorile

 • Pledăm pentru respectarea interesului superior al copilului.
 • Promovăm profesionalismul și corectitudinea în lucrul cu beneficiarii.
 • Ascultăm vocea copiilor, îi încurajăm să-și expună liber opinia cu privire la deciziile care îi afectează.
 • Optăm și promovăm dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul protecției copilului.
 • Optăm și promovăm coordonarea și cooperarea între toate instituțiile cu atribuții în protecția copilului.
 • Promovăm egalitatea de șanse între fete și băieți.

Afiliere

 • Reţeaua Organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii abuzului faţă de Copii din Europa Centrală şi de Est;
 • Alianţa ONG active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei din Moldova;
 • Reţeaua ONG-lor naţionale afiliate la ECPAT;
 • Coaliția Națională ”Viața fără Violență în familie”.

Participare

 • Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 • Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copiilor;
 • Consiliul de Presă din Republica Moldova;
 • Grupul de lucru inter-instituţional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2 p. 2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016;
 • Grupul coordonator al Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru combaterea traficului de ființe umane.
+ Cine suntem?

Cine suntem

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii CNPAC este o organizaţie neguvernamentală din Republica Moldova care din anul 1997 promovează dreptul copiilor la protecţie împotriva oricăror forme de violență, îndreptându-şi acţiunile spre informarea, sensibilizarea şi motivarea societăţii în vederea stopării relelor tratamente faţă de copii. Vizualizați pliantul informativ despre organizație, accesând acest Document PDF

+ Viziunea

Viziunea

O societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență.

+ Misiunea

Misiunea

Contribuim la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

+ Valorile

Valorile

 • Pledăm pentru respectarea interesului superior al copilului.
 • Promovăm profesionalismul și corectitudinea în lucrul cu beneficiarii.
 • Ascultăm vocea copiilor, îi încurajăm să-și expună liber opinia cu privire la deciziile care îi afectează.
 • Optăm și promovăm dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul protecției copilului.
 • Optăm și promovăm coordonarea și cooperarea între toate instituțiile cu atribuții în protecția copilului.
 • Promovăm egalitatea de șanse între fete și băieți.
+ Afiliere

Afiliere

 • Reţeaua Organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii abuzului faţă de Copii din Europa Centrală şi de Est;
 • Alianţa ONG active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei din Moldova;
 • Reţeaua ONG-lor naţionale afiliate la ECPAT;
 • Coaliția Națională ”Viața fără Violență în familie”.
+ Participare

Participare

 • Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 • Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copiilor;
 • Consiliul de Presă din Republica Moldova;
 • Grupul de lucru inter-instituţional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2 p. 2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016;
 • Grupul coordonator al Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru combaterea traficului de ființe umane.

povești de succes