Advocacy și Campanii

Abuzul față de copii este o problemă a întregii societăți.

Dorind o societate în care toți copiii să fie protejați de orice formă de violență, CNPAC desfășoară un șir de activități de pledoarie care ar contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor abuzurilor față de copii.

  • Activități de advocacy în rândul factorilor de decizie
  • Apeluri publice de consolidare a eforturilor vizavi de cele mai stringente probleme si crase încălcări privind drepturile copiilor
  • Campanii de sensibilizare a publicului privind gravitatea fenomenului abuzului față de copii

Datorită activității și abordării profesioniste, a practicilor promovate, CNPAC a fost recunoscut de către autorități drept un partener de dialog important pe domeniul violenței față de copii și prevenirii abuzului, generând o poziție comună a actorilor responsabili și a factorilor de decizie din domeniul protecției copilului.

Declarații publice

Avize

Campanii de sensibilizare