Proiecte

PROIECTE 2019-2020

  • Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii, 2017-2020, implementat cu sprijinul Fundației World Childhood, în scopul asigurării copiilor victime/ martori ai infracțiunilor la servicii de asistență integrată (de tip Barnahus).
  • Suport de bază Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, 2019-2022 oferit de către Fundația OAK, în vederea implementării Planului Strategic CNPAC 2019-2023.
  • Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale, realizat cu suportul Ambasadei Olanda, pentru a preveni abuzul, exploatarea sexual-comercială și traficul de persoane în rândul tinerilor cu un grad sporit de vulnerabilitate.
  • Vocile noastre contează, implementat în parteneriat cu Centrul Internațional de Cercetare a exploatării sexuale, violenței și traficului de copii din cadrul Universității Bedfordshire (UK), cu sprijinul Fundației OAK, în scopul promovării participării copiilor și tinerilor din Europa în combaterea violenței sexuale.
  • Ridicarea gradului de conștientizare față de fenomenul exploatării sexuale și a abuzului sexual al copiilor în mediul online, în Republica Moldova, susținut de Consiliul Europei, în vederea fortificării implementării Convenției Lanzarote, precum și susținerea Consiliului Europei în promovarea Zilei europene pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual.
  • Prevenirea abuzului și exploatării sexuale în Europa Centală și de Est – o abordare comprehensivă, implementat în parteneriat cu Fundația Empowering Children, cu sprijinul Fundației OAK, în scopul reducerii toleranței față de fenomenul abuzului sexual față de copii în societate în 6 țări europene, împuternicirea copiilor și profesioniștilor de a recunoaște și răspunde fenomenului vizat.
  • Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual în Republica Moldova, implementat cu sprijinul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, în vederea sensibilizării factorilor de decizie, părinților și îngrijitorilor, copiilor și tinerilor față de fenomenul abuzului și exploatării sexuale în mediul online.
  • Sporirea incluziunii sociale și accesului copiilor victime ale violenței la servicii specializate de recuperare, susținut de Fundația Est Europeană și Fundația OAK, în scopul reintegrării cu succes în societate a celor mai vulnerabili copii, prin asigurarea accesului copiilor victime ale violenței la servicii specializate de recuperare și diminuarea efectelor/ consecințelor  abuzurilor la care au fost supuși.