Justiție prietenoasă

Copiii care au trăit violența, mai cu seamă cei care au devenit victime ale abuzului sexual, au nevoie de asistență specializată complexă.

Toți copiii au dreptul să se bucure de toate drepturile și garanțiile oferite de Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului. Copiii victime și martori ai infracțiunilor sunt deosebit de vulnerabili și au nevoie de o protecție deosebită, de asistență și susținere corespunzătoare vârstei lor, nivelului de maturitate și necesităților unice, pentru a preveni suferința ulterioară și victimizarea secundară din partea sistemului juridic.

Prin ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote), Republica Moldova și-a asumat angajamentul să asigure un sistem de justiție corect, accesibil, care să ofere respectarea și implementarea eficientă a tuturor drepturilor copiilor victime sau martori la cel mai înalt nivel posibil. Convenția pune accent pe colaborarea multidisciplinară, interinstituțională și în interesul copilului, inclusiv sunt acoperite aspecte precum coordonarea (articolul 10), investigația (articolele 30; 31; 34), audierea copilului (articolul 35), măsurile de protecție și asistența acordată victimelor (articolele 11; 14; 31).

În primul raport de implementare, Comitetul Părților la Convenția Lanzarote a identificat modelul islandez Barnahus ca exemplu de bună practică pentru un răspuns multidisciplinar, interinstituțional în interesul copiilor. CNPAC, prin activitatea desfășurată, tinde spre transformarea sistemului juridic într-un sistem în interesul copilului și asigurarea accesului copiilor victime și martori ai infracțiunilor la servicii de tip Barnahus.

Mai multe despre BARNAHUS

AFLĂ MAI MULTE DESPRE ACTIVITĂȚILE CNPAC