Totalurile proiectului CNPAC privind dezvoltarea rezilienţei faţă de abuz, exploatare sexuală şi trafic de fiinţe umane pentru tinerii din şcoli profesionale, analizate într-un eveniment de finalizare

68

Pe parcursul anilor 2019-2020, 10 instituţii de învăţământ profesional-tehnic din ţară au beneficiat de activităţi de instruire, informare şi sensibilizare a elevilor, cadrelor didactice şi angajaţilor privind prevenirea situaţiilor de risc asociate fenomenului de abuz, exploatare sexuală şi trafic de fiinţe umane.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului “Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale”, implementat de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) în parteneriat cu Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu suportul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos. Rezultatele proiectului au fost prezentate astăzi în cadrul unui eveniment de finalizare la care au participat partenerii proiectului, reprezentanţii școlilor profesionale beneficiare ale proiectului, elevi, formatori 12plus.

Pentru cca 4500 elevi și 300 de angajaţi ai şcolilor profesionale din mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, com. Alexăndreni din Sîngerei, Comrat și Ceadîr-Lunga, le-a fost asigurat accesul la informații, resurse educaționale, platforma online www.12plus.md, activităţi tematice, materiale informative, resurse media menite să reducă vulnerabilitatea tinerilor în faţa fenomenului abuzului și exploatării sexuale. Cca 2000 de elevi ai acestor instituţii de învăţământ au fost încadrați în ateliere de instruire și cluburi de discuții ale Programului educativ de dezvoltare a rezilienței adolescenților față de abuz, exploatare și trafic 12PLUS, dezvoltat şi livrat de către CNPAC. Antrenarea tinerilor în activități educative le-a permis să-și dezvolte competențele să recunoască situațiile potențial periculoase. Studiul de impact realizat în cadrul proiectului a demonstrat că în mod special au fost remarcate schimbări semnificative în recunoașterea fenomenului de trafic de ființe umane și îmbunătățiri semnificative a cunoștințelor și comportamentelor privind adresarea în cazul unor situaţii de risc de trafic sau exploatare.

Silviu Gîncu, şef al Direcţiei învăţământ profesional-tehnic din cadrul MECC a apreciat rezultatele proiectului, accentuînd relevanța acestuia pentru învățământului profesional tehnic.

Emilia Cebotari, şefa Direcţiei secretariate permanente a Cancelariei de Stat a menționat că activitățile și rezultatele obținute cu suportul acestui proiect vor servi ca un catalizator pentru a continua și fortifica eforturile depuse de către autorități și instituțiile ale statului pe această dimensiune, care își vor găsi reflectare prin acțiuni concret stabilite în noul Plan de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru perioada 2018-2023.

La eveniment s-a menționat că grație proiectului a fost posibilă dezvoltarea și livrarea unui modul nou în cadrul Programului “12PLUS”, la subiectul “Expunere online”. Modulul scoate în evidență o problemă actuală și anume riscurile asociate cu autogenerarea și diseminarea în spaţiul virtual a conținuturilor cu caracter sexual de către adolescenți.

În scopul ridicării gradului de conştientizare a publicului faţă de pericolele abuzului sexual şi exploatării comerciale, în cadrul proiectului au fost elaborate şi diseminate mai multe materiale informative cu scopul combaterii a stereotipurilor faţă de abuzul sexual al copiilor existente în societate, inclusiv prin intermediul sitului www.12plus.md, o platformă dedicată adolescenţilor, lansată de CNPAC încă în 2017, dar completată cu multe resurse noi în cadrul proiectului dat. Situl www.12plus.md a devenit o resursă importantă atât pentru adolescenţi, cât şi pentru părinţi şi profesori.

În perioada de desfăşurare a proiectului portalul a înregistrat un număr de 4 ori mai mare de utilizatori noi, ajungând la 40 de mii.

Fiind prezentă la eveniment, Ecaterina Vâlcu, reprezentanta Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos a menționat: “Suntem onorați și bucuroși că am putut susține astfel de inițiative cu impact de lungă durată, care vor contribui la reducerea fenomenului abuzului împotriva copiilor și vor crește reziliența tinerilor de a identifica și de a raporta orice formă de exploatare. Suntem optimiști că cu eforturi conjugate putem contribui la extirparea acestui fenomen și astfel, putem asigura că generațiile viitoare vor crește în societăți mai protejate și sigure. Avem cu toții obligația să lăsăm drept moștenire o societate prietenoasă copiilor, o societate justă, în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Credem cu tărie că CNPAC este un actor cheie în această transformare, eforturile căruia #merită a fi susținute, în special de instituțiile de resort și cetățenii Republicii Moldova”.
Participanții la evenimentul de finalizare a proiectului “Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale” au menționat că tinerii din şcolile profesionale au nevoie de instruiri continue, integrate în curricula de instruire, pentru a face față provocărilor ce ţin de sexting, sponsoring, trafic de fiinţe umane şi exploatare sexuală.

Rezultatele proiectului au fost publicate în ediția specială a revistei IMPACT.

Imprimare