12 viitori intervievatori, mai pregătiți pentru audierea copiilor victime/martori ai infracțiunilor în condiții speciale. Cea de-a treia etapă a programului, desfășurată cu succes

23

În perioada 23-25 mai curent, s-a desfășurat cea de-a treia etapă a programului de pregătire a intervievatorilor specializați în audierea copiilor victime și martori ai infracțiunilor în condiții speciale.

Timp de trei zile, cei 12 participanți, cu pregătire în domeniul psihologic și/sau juridic, și-au dezvoltat abilități practice de interacțiune și comunicare cu copiii în procesul de audiere, utilizând scenarii și echipamente care au reprodus cât mai fidel condițiile reale.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul Serviciului de audiere în condiții speciale a copiilor victime/martori ai infracțiunilor al CNPAC, sediul Chișinău. Programul a fost structurat pe baza studiilor de caz exersate de participanți sub ghidarea formatorilor, care i-au condus prin toate etapele procesului de audiere, consolidându-le competențele necesare pentru a adapta procesul de audiere la nivelul de înțelegere al copiilor.

Simulările au avut loc cu utilizarea echipamentului specializat utilizat în procesul de audiere în condiții speciale a copiilor victime/martori ai infracțiunilor, oferind participanților o experiență practică valoroasă și autentică.

Programul a fost livrat în cadrul proiectului „Servicii mai bune pentru copii în contact cu sistemul de justiție, părinți și adolescenți”, implementat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC) în parteneriat cu UNICEF, cu suportul financiar al Ministerului pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Republicii Federale Germania, prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare.

Vezi și: S-a desfășurat cea de-a doua etapă a programului de formare a intervievatorilor în domeniul audierii copilului victimă/martor a infracțiunilor