Asistent(ă) programe Prevenire

48

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Prevenirea abuzului față de copii reprezintă un domeniu de activitate al CNPAC realizat printr-un program complex de activități de informare și sensibilizare a copiilor, părinților și profesioniștilor responsabili de protecția copiilor în scopul combaterii fenomenului de abuz asupra copiilor. În acest context, sunt organizate un șir de activități de instruire a profesioniștilor din diverse domenii (educație, protecție socială, sănătate) în aplicarea programelor educaționale destinate copiilor și părinților, se realizează supervizarea și monitorizarea post-training a activității acestora.

Scopul postului: Asistentul de Program va oferi asistență în procesul de planificare și implementare a activităților în cadrul Progarmului Prevenire.

Perioada de angajare: Noiembrie 2020 – Decembrie 2021 (cu posibilitate de extindere)

Timpul de muncă: 8 ore pe zi (Normă întreagă)

Modalitatea de lucru: oficiul CNPAC (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2) combinat cu regim de activitate la distanță (pe perioada situației excepționale în sănătate publică)

Responsabilități:
 • Oferă asistență echipei Programului Prevenire în planificarea, organizarea și desfășurarea activităţilor (suport logistic în organizarea activităților de instruire, activități post-eveniment în colectarea/predarea facturilor, elaborarea actelor de consum, etc.);
 • Asigură colectarea, analiza și arhivarea datelor ce țin de implementarea Programului Prevenire (documentarea activităților realizate (output-urile) în formularele tipizate de raportare, menținerea și actualizarea bazei de date a formatorilor locali, evidența documentelor și informațiilor relevante, etc);
 • Oferă asistență echipei Programului Prevenire în menținerea comunicării cu partenerii, contractorii și consultanții Programului;
 • Asigură activităţi generale de secretariat, gestionare a documentelor scriptice şi electronice;
 • Monitorizează diseminara informaţiilor, publicaţiilor beneficiarilor şi partenerilor proiectului;
 • Asigură achiziționarea și livrarea bunurilor și serviciilor în cadrul Programului Prevenire;
 • Alte responsabilități relevante postului.
Cerințe față de candidat:
 • Studii superioare în următoarele domenii: științe sociale, psihologie, pedagogie, științe ale comunicării, management, științe umanitare, resurse umane sau din alt domeniu relevant postului;
 • Experiență de lucru în domeniul protecției drepturilor copilului/omului va constitui un avantaj;
 • Experiență profesională în cadrul ONG-urilor naționale sau internaționale în poziții similare;
 • Cunoștințe privind managementul proiectelor;
 • Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în limba română, rusă și engleză. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • Abilități excelente de planificare a timpului şi organizare a activităților, cu atitudine pro-activă în realizarea acestora și respectarea termenilor limită;
 • Abilități de lucru în echipă și individual, într-o manieră deschisă, responsabilă, empatică si flexibilă;
 • Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet).
Dosarul candidatului va include:
 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de intenție;
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;
 • Indicarea a două referințe și datele de contact ale
Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.org.md cu mențiunea „Aplicare – Asistent(ă) programe prevenire”.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa office@cnpac.org.md

Termen limită de depunere a dosarelor: 22 octombrie 2020, ora 18.00

Pentru interviu vor fi contactate prin email și telefonic doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.