CNPAC lansează pagina web dedicată Serviciului regional de asistență integrată a copiilor victime a infracțiunilor, de tip BARNAHUS

15

Astăzi, 18 noiembrie, cu ocazia Zilei Europene pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, marcată anual la propunerea Consiliului Europei, a fost lansată pagina oficială a Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime a infracțiunilor, de tip BARNAHUS, www.barnahus.md.

Pagina web este adresată profesioniștilor care activează în domeniul asigurării protecției copiilor victime a abuzului și exploatării sexuale, fiind totodată o resursă utilă și pentru întreaga societate. Prin intermediul paginii web se vor face cunoscute rezultatele activității centrelor Barnahus din Republica Moldova, precum și experiența internațională. 

În Republica Moldova, primul centru de tip Barnahus a fost deschis de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii în anul 2022, în regiunea de nord a țării, la Bălți, în baza Hotărârii Guvernului nr. 708/2019.

Modelul Barnahus este recunoscut de către Consiliul Europei, Comitetul ONU pentru drepturile copilului și întreaga comunitate internațională drept cel mai eficient răspuns multidisciplinar la cazurile de abuz și exploatare sexuală a copiilor. 

Ediția anului 2022 a Zilei Europene pentru protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual asupra copilului ține să atragă atenția asupra necesitații unei abordări unitare ale copiilor victime în toate țările, tematica acestui an fiind „Asigurarea unei justiții prietenoase copiilor prin intermediul structurilor de tip Barnahus din Europa”.

Pe parcursul anului 2021, potrivit Inspectoratului General de Poliție, 377 copii au fost victime a abuzului sexual. Din februarie 2022, de la deschidere, Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord de tip Barnahus a acordat asistență pentru 66 copii victime/martori ai infracțiunilor.