Echipa

Consiliu coordonator
 
Mircea Eșanu, expert politici publice
Dorina Andreev Jitaru, expertă în sociologie comportamentală
Angelina Zaporojan-Pârgari, expertă în domeniul violenţei domestice
 
Preşedintă
 
Daniela Sîmboteanu, psiholog, expertă în domeniul protecţiei copilului, fondatoare CNPAC
 
Echipa CNPAC
 
Iulia Gheorghieș,  directoare de programe
Carolina Bagrin, coordonatoare a programului justiție prietenoasă copilului
Margareta Cartiră, coordonatoare comunicare şi relaţii publice
Mariana Butnaru, content web manager
Diana Ţeberneac, coordonatoare a programului de asistență psihosocială, juristă
Viorica Adăscăliţă, psiholog
Oxana Şevcenco, psiholog
Adriana Popovici, psiholog
Dina Zaharia, asistentă socială
Laura Țimbaliuc, asistentă socială
Nadejda Mocanu, asistentă socială
Doina Brașoveanu – contabilă
Mihaela Mihalachi – asistentă contabil
 
Consultanţi/Experţi:
Ecaterina Stasii – profesor, dr.habilitat, expertă în sănătate
Viorica Toartă – expertă națională în domeniul evaluării și monitorizării
Maria Vremis – expertă națională în domeniul evaluării și monitorizării
Irina Lupușor – expertă națională în drepturile omului și democratizare
Livia Mitrofan – expertă în domeniul justiției prietenoase copilului
Tatiana Danilescu – avocată, expertă în domeniul justiției prietenoase copilului
Dorina Savoschin  – consultantă în domeniul sănătății
Natalia Dinu – expertă în comunicare