Concurs privind selectarea a unui grup de adolescente pentru participarea la un program de advocacy și implicare comunitară „Fetele împotriva violenței”

446
Concurs privind selectarea a unui grup de adolescente pentru participarea la un program de advocacy și implicare comunitară „Fetele împotriva violenței”
Concurs privind selectarea a unui grup de adolescente pentru participarea la un program de advocacy și implicare comunitară „Fetele împotriva violenței”

Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate. Începând cu 1998, CNPAC a contribuit la schimbarea în bine a vieții miilor de copii de la noi din țară, pledând activ pentru schimbări importante în domeniul protecției copilului față de violență. 

În 2024, CNPAC și-a propus să împărtășească experiența sa către un grup de fete motivate, pline de energie și dornice să se implice activ în prevenirea actelor de violență și să promoveze schimbări pozitive în comunitatea din care fac parte.  Activitatea este dedicată fetelor, deoarece la nivel mondial, se estimează că una din trei fete și femei suferă de o formă de violență împotriva lor în timpul vieții lor. Astfel, este firesc să implicăm fetele în promovarea schimbărilor legate de inegalitățile de gen.

Astfel, în perioada 15 decembrie 2023 – 15 ianuarie 2025, CNPAC în parteneriat cu UNICEF Moldova implementează proiectul “Servicii mai bune pentru copii în contact cu sistemul de justiției, părinți și adolescente”. Unul din obiectivele proiectului vizează împuternicirea fetelor adolescente în calitate de agente ale schimbării în prevenirea violenței.

 

Descrierea Activității

Activitatea presupune selectarea unui grup de fete, cu vârsta cuprinsă între 14- 17 ani, care provin din diferite sate și orașe din toată țara. Misiunea fetelor va fi să identifice problemele locale legate de violență și inegalitatea de gen și să contribuie la asigurarea drepturilor și a oportunităților egale pentru fete prin schimbarea atitudinilor și percepțiilor.

Grupul „Fetele împotriva violenței” va avea un mandat de un an, pe parcursul căruia, participantele vor fi împuternicite să se simtă valoroase și încrezătoare în capacitățile lor de a face pledoarie în domeniul promovării toleranței  zero față de violența în bază de gen. Grupul se va întâlni regulat, cel puțin o dată pe lună, pentru diferite activități. Prin cele mai importante activități care se vor organiza se regăsesc:

  1. Sesiune de cunoaștere și setare a regulilor de colaborare;
  2. Ședințe de coordonare a diferitor materiale pe care le vom dezvolta împreună (Manualul și instrumentele de pledoarie; identitatea vizuală a grupului);
  3. Ateliere de instruire privind aplicarea instrumentelor și metodelor de pledoarie;
  4. Implicarea în activități de pledoarie, precum Școală de vară;
  5. Implicarea în crearea și consultarea materialelor și instrumentelor de pledoarie și sporirea gradului de conștientizare a adulților privind violența împotriva copiilor;

Activitățile vor fi desfășurate în limba română. Acest fapt presupune cunoașterea limbii române la un nivel mediu de înțelegere și comunicare. Activitățile vor avea loc cu atât cu prezență fizică (offline), cât și online. Pentru ședințele care se vor organiza cu prezență fizică (offline) toate cheltuielile pentru deplasare, cazare, alimentare pentru participante vor fi asigurate de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Însoțitorului (un adult – părinte/ îngrijitor) îi vor fi întoarse cheltuielile de transport.

Prima reuniunea a grupului „Fetele împotriva violenței”  va avea loc în perioada 21-23 februarie 2024, online (vom anunța, în timp util, toate detaliile).

 

ASPECTE DE CONFIDENȚIALITATE

▶ Toate informațiile care sunt colectate, vor fi păstrate strict confidențial și le vom cere și celorlalți din grup să respecte această regulă;

▶ Niciun comentariu nu va fi conectat la numele personal. În schimb, vom disemina despre rezultatele activității grupului;

▶ Dar, dacă auzim informații care sugerează că cineva a fost vătămat (fizic sau sexual), vom transmite aceste informații către specialiștii, care se vor implica în asigurarea protecției; 

▶ Vom folosi numele sau imaginea participantelor, numai după ce discutăm acest lucru cu acestea și cu părintele/ îngrijitorul.

 

CERINȚE SPECIFICE

  • Fete cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani;
  • Implicare activă în activități comunitare și/sau activități de voluntariat;
  • Interes și sensibilitate față de fenomenul violenței, inclusiv a violenței bazate pe gen;
  • Disponibilitatea de a participa la sesiuni de formare și activități de pledoarie și sensibilizare.

 

!!! Încurajăm să aplice inclusiv fetele cu dizabilități, de etnie romă și alte minorități etnice sau religioase, fetele care trăiesc cu HIV.

 

PROCEDURA DE APLICARE

Dacă ești pregătită să faci parte dintr-o echipă dedicată schimbării și să contribui la prevenirea violenței bazate pe gen, te invităm să aplici, completând formularul anexat și expediind la e-mail: concurs@cnpac.md acordul părintelui de a participa la activitate.

 

PROCEDURA DE SELECȚIE

Dosarele depuse vor fi analizate de către Comisia de selecție în două etape:

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă va fi examinată corespunderea dosarului cu cerințele specifice, precum verificarea tuturor componentelor dosarului (Formularul și Acordul părintelui). Dosarele incomplete nu vor fi analizate pe conținut, vor fi descalificate.

Etapa 2: Aprecierea motivației și sustenabilității pentru participarea la program

Criterii

punctaj

Experiența de aplicare în activități similare

40 pct.

Motivația

60 pct.

 

DECIZIA FINALĂ

 În final, Comisia va selecta 15 fete care vor constitui grupul „FETELE ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI. În cadrul selecției se va ține cont de acoperirea tuturor categoriilor de vârstă, reprezentarea geografică echilibrată (5 din zona de Nord, 5 zona Centru și 5 Zona Sud), inclusiv mediul rural/urban.

Rezultatele concursului va fi comunicat pe data de 20 februarie 2024.

 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI

18.02.2024