Consultarea publică a proiectelor documentelor de reglementare a Serviciului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor

12

width=600

17 mai 2019, Chișinău // Republica Moldova este pe calea deschiderii primului Serviciu de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor, aplicat cu succes și promovat în mai multe țări europene drept serviciu specializat de tip Barnahus.

În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), au desfășurat astăzi un atelier de consultare publică a proiectului Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate. Scopul acestui serviciu este de a oferi copiilor victime/martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violența în familie, asistență specializată complexă, care să asigure prevenirea victimizării și/sau retraumatizării acestuia în procesul de colectare a probelor în cauzele penale.

La eveniment au participat reprezentanți din cadrul autorităților publice centrale de resort, organelor de drept, autorităților publice locale din zona de nord a țării unde urmează a fi deschis primul serviciu de acest tip. Conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, urmează să fie create trei centre regionale, în zona de nord, sud și centru a țării.

În cadrul Atelierului a fost prezentat, de asemenea, și mecanismul de finanțare a Serviciului, care este considerat drept un serviciu social cu specializare înaltă, fără componentă rezidențială, ce oferă beneficiarilor asistență complexă înalt calificată. Astfel, serviciul se propune a fi finanțat din bugetul de stat, precum și din alte surse, conform legislației.

De precizat că în Republica Moldova există condiții prealabile favorabile dezvoltării serviciului Barnahus, cum ar fi: audierea copilului victima/martor al violenței, abuzului sexual și traficului în condiții speciale, menționate în Codul de procedură penală (art.1101); aplicabilitatea mecanismului de cooperare intersectorială; posibilitatea juridică de integrare a examinării medico-legale în acest serviciu. Acest fapt demonstrează că Barnahus poate acoperi toate tipurile de asistență (juridică, psihologică, medico-legală, socială), evitând revictimizarea și asigurând standarde profesionale înalte pentru recuperarea copiilor victime ale abuzului.

Primul Serviciu regional de asistență integrată a copiilor victime ale infracțiunilor din Moldova va fi înființat în 2020, cu sprijinul World Childhood Foundation.

Conform datelor statistice oferite de Inspectoratul General al Poliției, circa 1200 copii din Republica Moldova au nevoie de astfel tip de servicii: http://cnpac.org.md/uploaded/Amicel/Statistica/Date_IGP_2018-2.pdf.

Mai multe poze de la eveniment, vedeți aici: https://bit.ly/2YEMWmB

Imprimare