Declarație cu privire la oportunitatea reluării activității instituțiilor de învățământ preșcolar

17

În contextul ultimelor declarații contradictorii făcute de reprezentanții principalelor instituții de stat privind reluarea activității grădinițelor de copii, fiind vădit accentuată lipsa unei viziuni coordonate a autorităților la acest subiect, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) își exprimă îngrijorarea față de intenția declarată a autorităților statale de reluare a activității instituțiilor de învățământ preșcolar, dar și față de poziția unui număr mare de părinți care solicită deschiderea grădinițelor de copii pe fundalul reluării activităților social-economice și a necesității întoarcerii în câmpul muncii a angajaților.

În contextul în care situația epidemiologică rămâne a fi gravă în Republica Moldova, statisticile confirmând zilnic sute de cazuri de îmbolnăviri, considerăm că reluarea activității grădinițelor de copii prezintă pericol sporit de infectare și de răspândire a virusului, luând în calcul următoarele:

– copiii de vârstă preșcolară nu pot controla respectarea măsurilor de protecție și a distanței sociale recomandate;

– copiii se pot infecta la grădiniță sau în transportul public, inclusiv de la alți copii/ personal sau pasageri din transportul public asimptomatici și răspândi ulterior infecția.

Totodată înțelegem neliniștea părinților în legătură cu faptul că unii din ei nu au cu cine lăsa copiii în timp ce merg la muncă și ne exprimăm îngrijorarea privind situația copiilor pe care unii părinți, în lipsa unor soluții alternative, îi lasă singuri acasă, expunându-i la multiple pericole pentru viața și sănătatea lor: de intoxicare, vătămare, electrocutare, incendiu, cădere de la înălțime, în toaletă  etc.

Ţinând cont că sănătatea, siguranţa şi securitatea copilului trebuie să fie o prioritate pentru autorităţi, dar și pentru părinți, considerăm că urmează a fi asigurate garanții familiilor cu copii de vârstă preșcolară, astfel încât să se asigure dreptul părinţilor la muncă, iar copiilor – la protecție. În acest context, considerăm necesară consolidarea poziției instituțiilor statale prin oferirea alternativelor pentru familiile cu copii de vârstă preșcolară, astfel încât acestea să reușească concilierea vieţii de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase a copilului pe timp de pandemie.

Solicităm autorităților naționale de resort/celor locale:

– să aprobe de urgență modificări la cadrul legal, prin care să extindă categoriile de beneficiari ai serviciului de sprijin familial, incluzând familiile ce se confruntă cu probleme de supraveghere a copiilor de vârstă preșcolară în timpul aflării părinților la muncă pe perioada sistării activității instituțiilor de învățământ preșcolar;

– să stabilească criterii clare și obiective pentru admiterea solicitărilor de includere în programul de sprijin familial și să simplifice procedura de accesare a acestuia în perioada epidemiologică;

– să examineze posibilitatea de redirecționare a fondurilor destinate pentru alimentația copiilor în grădinițe pentru sprijinul familiilor vulnerabile;

– să elaboreze un plan gradual de redeschidere a instituțiilor de învățământ preșcolar, care să fie activat la etapa de diminuare a pandemiei.

Apelăm la angajatori:

–   la solicitarea angajaților care au copii de vârstă preșcolară, să identifice soluții pentru munca de la distanță a acestora, după caz, pentru stabilirea unui program de muncă redus sau flexibil pentru aceștia.

Recomandăm  părinților:

– să se asigure că copiii preșcolari nu sunt lăsați fără supravegherea maturilor nici pentru perioade scurte de timp. În cazul când nu pot face asta personal, să găsească un adult de încredere, în grija căruia să lase copilul;

– să solicite sprijin din partea autorităților locale, angajatorilor, în cazul în care nu au în grija cui lăsa copiii, fiind constrânși să meargă la muncă;

– să conștientizeze că reluarea activității grădinițelor de copii în  perioada cu cel mai ridicat grad de răspâdire a infecției COVID-19 prezintă risc sporit de infectare atât pentru copii, cât și pentru întreaga familie. Să pună prioritate pe viața și sănătatea copiilor în toate acțiunile și deciziile pe care le iau, în legătură cu schimbările care s-au impus în perioada stării de urgență în sănătate publică.

Sprijinul acordat în aceste momente familiilor care au copii de vârstă preșcolară este mai important ca niciodată, iar apelul nostru are menirea să minimalizeze riscurile pentru copii, dar și să prevină răspândirea virusului în general.

Autoritățile trebuie să-și coordoneze acțiunile, astfel încât să aibă o viziune comună și să vină cu mesaje clare către societate la acest subiect, bazate pe asigurarea echilibrată a drepturilor copilului la sănătate, protecție, educație, așa cum o cere Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de Republica Moldova în 1990.

Imprimare