Instruiri privind dezvoltarea serviciului specializat de tip Barnahus în Republica Moldova

26

width=600

În Republica Moldova copiii victime ale infracțiunilor ar putea fi asistați în cadrul serviciului specializat de tip Barnahus, practică pe larg răspândită în multe țări europene. Actualmente, acest model de serviciu este promovat de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Pentru a facilita dezvoltarea acestui tip de serviciu,CNPAC a organizat, în perioada 6-7 iunie curent, în mun. Bălți, atelierul de instruire „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii. Serviciul de tip Barnahus”. La atelier au participat 45 de persoane: judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală, avocați, medici legiști și reprezentanți ai administrației publice locale din municipiul Bălți și raioanele Sângerei, Florești, Glodeni, Edineț.

În cadrul atelierului a fost prezentat modelul serviciului specializat pentru reabilitarea copiilor victime de tip Barnahus, asistența oferită copilului, precum și rolul fiecărui specialist în asigurarea unei justiții veritabil prietenoase copilului. Discuțiile au vizat, de asemenea, importanța colaborării intersectoriale și interdepartamentale pentru asigurarea interesului superior al copilului care intră în contact cu sistemul de justiție.

În concluzie, participanții la atelier au subliniat necesitatea dezvoltării unui astfel de serviciu pentru regiunea de nord a țării, exprimându-și deschiderea pentru ca acest serviciu să devină unul model.

Menționăm că, prin ratificarea Convenției Europene privind Protecția Copilului împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzului Sexual (Convenția de la Lanzarote), în contextul Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, Republica Moldova s-a angajat să dezvolte servicii specializate pentru copiii victime ale infracțiunilor de tip Barnahus.

Principalul scop al acestui tip de serviciu este asigurarea procedurilor prietenoase copilului victimă/martor al infracțiunii, inclusiv prin audierea în condiții speciale, examinarea medicală și medico-legală și reabilitarea  acestora.

width=600

width=600

width=600

width=600

width=600

Imprimare