TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unei companii media pentru producerea unui spot video

74

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: prestări servicii

Candidați eligibili: companii media, asociații obștești, studiouri și ateliere media (persoane fizice și juridice), care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spotului video.

Termen limită de prezentare a ofertelor: 12 octombrie 2020, ora 17:00

Termen de livrarea a produsului: 10 noiembrie 2020  

CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Între Proiectul Consiliului Europei privind combaterea violenței împotriva copiilor din Republica Moldova și CNPAC a fost semnat un acord de finanțare privind creșterea gradului de conștientizare cu privire la abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor în rândul lucrătorilor medicali. Acordul de finanțare își propune să consolideze capacitățile medicilor de familie, pediatrilor și asistenților medicali în identificarea și raportarea abuzului și exploatării sexuale a copiilor.

Una dintre activitățile principale care vor fi implementate prin intermediul acestui acord, este producerea unui documentar/video didactic privind răspunsul efectiv al lucrătorilor medicali la exploatarea sexuală și abuzul sexual asupra copiilor, care va fi lansat cu ocazia Zilei Europene privind Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzului Sexual.

În acest context, CNPAC anunță concurs de selectare a unei companii media pentru producerea unui material video care va servi drept material didactic și metodologic pentru instruirea lucrătorilor medicali, dar va fi distribuit și pe rețelele de socializare pentru a crește gradul de conștientizare a publicului larg privind fenomenul exploatării sexuale și a abuzului sexual asupra copiilor.

CONDIȚII PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

 • Minim 3 ani de experiență în producție video;
 • Echipament de filmare și iluminare propriu;
 • Inovație, creativitate, originalitate;
 • Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

SARCINI PENTRU PRESTATOR

 • Prestatorul își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu echipa de proiect, va activa în afara oficiului CNPAC, dar va participa la toate ședințele ce vizează aprobarea actorilor pentru filmări și consultarea materialelor realizate cu echipa de proiect.
 • Materialul video va fi realizat în baza scenariului agreat de comun acord cu echipa de proiect. Ofertantul va prezenta cel puțin 2 concepte diferite de reprezentare video/grafică a scenariului spotului.
 • Prestatorul va realiza testarea prealabilă a scenariului selectat de CNPAC și, în caz de necesitate, va efectua modificările sugerate.
 • Prestatorul va elabora un material video cu elemente de grafică creativă, în limba română cu subtitrare în limba rusă și versiunea sonorizată în limba rusă, cu durata de până la 4 minute, cu implicarea a 2-3 actori (adolescenți și adulți) și/sau profesioniști din domeniu (în cazul realizării unor interviuri) și va asigura post-producția (montaj, sonorizare, procesare, etc.) Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa.
 • Prestatorul va elabora 5 fotografii-cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului.
 • Prestatorul va adapta materialul video pentru toate formatele solicitate de televiziunile din Republica Moldova (inclusiv pagini web, arhivare, etc.) și rețelele de socializare și va preda toate sursele aferente realizării acestuia.

CERINȚE ETICE

În cazul în care la filmarea materialului video vor participa copii, compania media selectată (Prestatorul) va asigura respectarea următoarele principii:

 • Participarea la filmări trebuie să fie etică.
 • Participarea la filmări a copiilor trebuie să fie aprobată și confirmată prin acorduri scrise cu reprezentanții
 • Participarea la filmări trebuie să fie voluntară, orice participat la filmări are dreptul să se retragă

oricând.

 • Nicio persoană nu trebuie să fie vătămată în vreun fel sau altul, ca urmare a consimțământului exprimat de a participa în cadrul filmărilor;
 • Bunăstarea psiho-emoțională și securitatea participanților la filmări și a membrilor echipei de proiect va constitui o prioritate,
 • Prioritate are interesul superior al copiilor care participă la filmări.

OFERTA DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOAREA INFORMAȚIE:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Conceptul general de realizare a produsului;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice și cu TVA inclus pentru persoanele juridice.
 • CV-ul persoanei fizice sau al organizației/companiei ofertantului.
 • Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 2 ani (minim 3 produse video) și portofoliul de clienți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu mesaje sociale (prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj);
 • Copia certificatului de înregistrare a
 • Termenele de execuție, cu respectarea datei-limită indicate mai sus;

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

 • Experiența de realizare a spoturilor video. Experiența de realizare a materialelor video cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat. Disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj;
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
 • Reputația și imaginea companiei. Prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj.

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@cnpac.org.md , cu mențiunea „Spot raportare abuz sexual” sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (str. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, Chișinău) până pe 12 octombrie 2020, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 079880206 sau la adresa de e-mail: office@cnpac.org.md.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

*****

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Notă: Persoana fizică sau reprezentantul companiei selectate va completa o Declarație pe propria răspundere privind faptul că persoana nu a fost condamnată în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.