Ziua Europeană a prevenirii exploatării şi abuzului sexual al copilului și Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copilului

32
Pe 18 şi 19 noiembrie, sunt marcate Ziua Europeană a prevenirii exploatării şi abuzului sexual al copilului şi Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copilului.
În acest context, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC/NCCAP) îndeamnă toţi actorii (autorităţile, părinţii, specialiştii) să-şi consolideze eforturile pentru a preveni, asigura protecţia şi siguranţa copiilor faţă de abuz şi exploatare sexuală.
 
Conform datelor Inspectoratului General al Poliție, în anul 2022, 372 de copii au fost victime ale abuzului sexual, iar 264 de copii au fost supuși abuzului sexual pe o perioadă îndelungată. În 264 de cazuri, copiii cunoșteau abuzatorul. 43 de fete au fost abuzate sexual de tatăl biologic sau de concubinul mamei. 93% din victime sunte fetițe iar 6 din 10 copii sunt adolescenți.
 
În contextul sensibilizării și informării societății vizavi de această problemă majoră, CNPAC a lansat Campania „19 zile de activism și prevenire a violenței și abuzului împotriva copiilor și tinerilor” cu genericul ,,Adolescenții împotriva violenței” care implică mobilizarea a 14 instituții de învățâmânt din 10 raioane ale țării.
 
Pe lângă activitățile de informare și sensibilizare, care vor fi desfășurate cu suportul și implicarea CNPAC, elevii instituțiilor de invățământ partenere vor fi implicați în activități de creație, prin intermediul cărora își vor exprima viziunea privind implicarea lor directă în stoparea fenomenului violenței și crearea unui mediu sigur în școală și comunitate.
 
Campania desfășoară în perioada 1 noiembrie – 8 decembrie și are drept scop mobilizarea și încurajarea activităților locale și naționale pentru o mai bună prevenire a fenomenului și creștere a nivelului de informare în rândul societății.
 
Reamintim că, potrivit prevederilor Convenţiei ONU, statele părţi se obligă să ia toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual.