Atelier PIDTRIMKA: Dezvoltarea rezilienței și asigurarea mediului protector pentru copiii refugiaților din Ucraina

194

Chiar în primele zile de război, echipa CNPAC a decis să ajute cum știe mai bine refugiații ucraineni: să lucreze cu și pentru copii, să prevină și să intervină în cazurile suspecte sau iminente de abuz și să capaciteze părinții.

În acest context, CNPAC a creat Serviciul mobil de asistență psiho-socială PIDTRIMKA pentru refugiații ucraineni, format din trei echipe mobile, care se deplasează zilnic pe tot teritoriul țării, pentru a le oferi suport. 

După primele patru luni de activitate, 30 de raioane străbătute și peste 10 mii de beneficiari asistați, cei 50 de psihologi, asistenți sociali, pedagogi și coordonatori s-au întâlnit într-un spațiu non-formal, unde au interacționat, s-au împărtășit cu idei noi și și-au încărcat bateriile.  Aceștia au participat la Atelierul „Dezvoltarea rezilienței și asigurarea mediului protector pentru copiii refugiaților din Ucraina”, eveniment organizat de CNPAC în primele zile ale lunii iulie.

În cadrul atelierului, prin intermediul exercițiilor practice, atelierelor de grup și activități creative, membrii echipelor mobile din Nord, Centru și Sud au discutat despre: desfășurarea programelor structurale CNPAC (Fără Palme și Abuz; CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților; 12 PLUS. Program pentru Adolescenți, Kiko și Mâna etc). Totodată, participanții au discutat despre rezultatele activităților în cele patru luni ale proiectului, planificarea următoarelor intervenții, dar și aspecte practice privind protecția copiilor în contextul crizei umanitare și informarea publicului despre activităților PIDTRIMKA. 

La final de activitate, participanții au completat chestionarele anonime de evaluare. Printre cele mai relevante opinii exprimate:

„Atelierele în grupuri mici au fost foarte eficiente, pentru că au oferit posibilitatea ca fiecare participant să împărtășească din experiență, să genereze noi idei, să facă schimb de experiență și bune practici.” 

„Un atelier foarte interesant, productiv, schimb enorm de informații între diferite tipuri de specialiști. O posibilitatea unică de a face schimb de idei.”

Activitățile s-au desfășurat în cadrul Proiectului de asistență psihologică și socială în situații de criză umanitară „PIDTRIMKA”, creat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), cu suportul financiar al partenerilor Plan International și War Child Holland.