Circa 300 de specialiști din zona de Nord, responsabili de protecția copiilor victime/martori ai infracțiunilor, sunt instruiți de CNPAC cu privire la atitudinile și valorile față de fenomenul violenței

28

Specialiștii din 11 raioane din zona de Nord a țării și municipiul Bălți sunt sensibilizați cu privire la atitudinile și valorile față de fenomenul violenței asupra copiilor. Aceștia participă la un program complex de instruiri, desfășurat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).

În cadrul instruirilor sunt abordate subiectele precum comunicarea cu copilul victimă a violenței; Mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului; funcționarea serviciului Barnahus și cooperarea multidisciplinară în cadrul acestuia.

Beneficiarii instruirilor sunt membrii echipelor multidisciplinare teritoriale și reprezentanți ai organelor de drept (ofițeri de poliție, procurori, judecători de instrucție) precum și experții medico-legali. Startul instruirilor a fost dat pe 11 mai, iar în această perioadă,  au trecut prin program profesioniștii din Dondușeni, Sîngerei, Florești, Briceni, Ocnița, Soroca și Edineț.

Instruirile sunt realizate de către patru formatoare, experte în domeniul protecției copilului, Daniela Sîmboteanu, Diana Țeberneac, Dana Lichii și Liliana Grosu.

Deși se depun eforturi întru prevenirea și combaterea violenței față de copii, sute de copii din Republica Moldova continuă să fie expuși violenței din diverse motive. Unul dintre acestea ar fi insuficiența programelor sistemice de sensibilizare în primul rând a profesioniștilor, menite să schimbe atitudinile acestora față de violența împotriva copiilor, să-i încurajeze să adopte comportamente pro active și să acționeze prompt în  interesul superior al copiilor”, a punctat Diana Țeberneac.  

Programul de instruiri se înscrie în continuitatea logică a eforturilor CNPAC de dezvoltare a serviciului de tip Barnahus în Republica Moldova și de asigurare a funcționalității acestuia. Astfel, odată cu deschiderea primului Centru regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord (serviciu de tip Barnahus), aceste instruiri au scopul de a asigura că beneficiarii serviciului, copii victime/martori ai violenței, sunt identificați de către profesioniști și sunt referiți către Centru Barnahus. În cadrul ceruia, vor beneficia de asistență specializată integrată sub un singur acoperiș.

Aceste activități sunt desfășurate în cadrul proiectul „Consolidarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime și martori ai infracțiunilor Nord – Servicii sociale integrate „sub un singur acoperiș”, finanțat din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis”.