CNPAC anunță tender pentru lucrări de construcție a rampei de acces

198

AO „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) anunță tender pentru lucrări de construcție a rampei de acces la Centrul de asistență psihosocială a copilului și familiei ”Amicul”.

Locul: lucrările urmează a fi efectuate în or. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, în baza documentației de proiect care poate fi accesată AICI:  

Termenul limită de depunere a ofertelor:  1 decembrie 2020, ora 17:00.

Prezentarea ofertelor: oferta financiară va fi transmisă prin email la adresa office@cnpac.org.md sau prin poștă, în plic sigilat, la adresa: Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 61/2.

Ofertele vor fi însoţite de următoarele documente:

 • Certificat de înregistrare
 • Licența de execuție a lucrărilor de construcție
 • Lista lucrărilor similare executate anterior

Ofertele vor indica detaliat:

 • Prețul total (deviz centralizator) şi devizul de cheltuieli detaliat
 • Perioada executării lucrărilor
 • Termenul de valabilitate a ofertei
 • Termenul de garanţie a lucrărilor

Informație pentru companii:

 • Ofertele vor fi prezentate în lei, fără TVA (art. 103 alineatul 92 din Codul Fiscal al RM)
 • Plata va fi efectuată prin transfer bancar în contul
 • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de tender nu vor fi luate în considerare.

La analiza ofertelor se va ține cont de următoarele criterii:

 • Costul lucrărilor de construcție;
 • Disponibilitatea de demarare imediată a lucrărilor de construcție;
 • Experiența deținută de realizare a construcțiilor similare.

Notă: La încheierea contractului de antrepriză, CNPAC va prezenta setul de documente ce atestă cota TVA 0%.

Informații la numărul: 079 880 213 sau E-mail: office@cnpac.org.md

Construcția rampei de acces este realizată în cadrul proiectului ”Sporirea incluziunii sociale și accesului copiilor victime ale violenței la servicii specializate de recuperare”, realizat cu suportul Fundației Est-Europene .