CNPAC face apel la responsabilizarea autorităților și profesioniștilor în examinarea cazului de aplicare a violenței față de copii, din partea cadrelor didactice ale instituției preșcolare “Clopoțel” din mun. Bălți

246

În contextul clasării, la 27 iulie 2023, a cauzei penale pornite pe faptul suspiciunilor de aplicare a violenței (fizice și psihologice) față de copii, din partea cadrelor didactice din instituția preșcolară “Clopoțel” din mun. Bălți,  Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii  (în continuare CNPAC) își exprimă profundul dezacord și îngrijorarea față de decizia luată.  

CNPAC, în calitate de presator de serviciu privind asigurarea funcționalității Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, instituție care a realizat evaluarea psihologică a trei copii din cei 10 vizați în cauza penală, constată, cu regret că concluziile rapoartelor de evaluare psihologică efectuate nu au fost valorificate corespunzător: constatările și concluziile specialiștilor au fost citate selectiv, fiind interpretate eronat, anumite enunțuri fiind scoase din context. Totodată,  nu s-a făcut uz de posibilitatea de a solicita opinia specialiștilor psihologi care au efectuat evaluarea psihologică pentru consultarea concluziilor expuse în raport (art. 87 CPP RM).  

Evaluarea psihologică realizată în cadrul Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord a constatat, în profilul psihocomportamental al copiilor, semne specifice urmare violenței: anxietate, agresivitate, frică, iritare, tensiune psihică, tulburări ale somnului și perturbarea activității de bază  (jocul). Printre concluziile specialistului se regăsește  faptul că, presiunile (strigăte, etichetări, injurii) din partea educatoarei și a ajutorului acesteia au avut un impact negativ asupra copiilor, fiind exprimate prin comportamente, care au fost interpretate de către specialist ca fiind consecințe efective ale acțiunilor umilitoare la care au fost  supuși copiii.  

Violența față de copii de vârstă timpurie, în special violența verbală, are un impact negativ asupra dezvoltării emoționale și psihologice, iar datorită particularităților de vârstă, în special a incapacității de a conștientiza acțiunile săvârșite împotriva lor, consecințele nu parvin imediat, acestea pot fi resimțite după ani de zile. Tolerarea impunității față de agresiunea verbală împotriva copiilor de vârstă mică, cauzată de neconștientizarea caracterului inuman și degradant al acțiunilor, transmite un mesaj incorect în societate diminuând gravitatea fenomenului violenței față de copii și poate fi interpretat ca o justificare a violenței. Minimalizarea efectelor violenței este inadmisibilă în contextul angajamentelor asumate de către R. Moldova prin ratificarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului și a multiplelor reglementări naționale menite să protejeze copii de abuzuri, garantându-le siguranța și dezvoltarea armonioasă. 

Analizând situația, dincolo de acest caz particular, CNPAC sesizează mai multe aspecte care conduc la provocări sistemice. Deși, Codul Educației impune obligația cadrelor didactice de a nu admite tratamente și pedepse degradante, discriminarea sub orice formă și aplicarea niciunei forme de violență fizică sau psihică (art. 135 alin. (1) lit. i) Codul educației RM), autoritățile nu pot garanta că angajații sistemului educațional care comit acte de violență împotriva copiilor, indiferent de tipul violenței, sunt aduși în fața justiției și că sancțiunile impuse sunt pe măsură gravității faptelor comise. Lipsa pârghiilor suficiente care ar permite incriminarea și sancționarea corespunzătoare a tratamentelor și pedepselor degradante, inclusiv aplicării oricăror forme de violenta fizică sau psihică împotriva copiilor, este o neglijență gravă în protejarea drepturilor și siguranței copiilor în cadrul legal național. 

CNPAC reafirmă că orice agresiune verbală și fizică împotriva copiilor, în virtutea vârstei mici și incapacității de a se apăra, reprezintă o încălcare gravă a drepturilor copiilor și un abuz de putere din partea adulților și trebuie tratată ca atare. Agresorii trebuie să poarte răspundere pentru abuzul săvârșit, iar copiii afectați de violență trebuie protejați și referiți către servicii de reabilitare psihologică, pentru a preveni efectele acestor evenimente traumatice asupra lor pe termen lung.  

CNPAC atrage atenția că este de responsabilitatea noastră comună să avem o societate în care fiecare copil să crească într-un mediu sigur și sănătos, având șansa de a-și realiza armonios potențialul maxim.  

În acest sens, CNPAC face apel către toate părțile implicate să acționeze în interesul superior al copiilor și să asigure respectarea drepturilor și a siguranței lor, în mod eficient prin: 

  • asumarea angajamentului că, toți cei care comit acte de violență împotriva copiilor vor răspunde corespunzător, fiind sancționați în conformitate cu gravitatea faptelor comise; 
  • Asigurarea că, în procesul de examinare și calificare a cazurilor de aplicare a violenței față de copii, în special de către persoanele care au obligația să-i protejeze, se va ține cont de particularitățile de vârstă ale copiilor;
  • dezvoltarea competențelor de comunicare nonviolentă, comunicare asertivă și gestionare eficientă  a emoțiilor prin intermediul programelor de instruire inițială și continuă a cadrelor didactice;  
  • încurajarea părinților de a participa în comun acord cu cadrele didactice la monitorizarea dreptului la protecție a copiilor de orice formă de violență, iar atunci când acest drept este încălcat, să raporteze autorităților responsabile.