COMUNICAT DE PRESĂ: Un centru cu servicii integrate pentru copii victime sau martori ai infracțiunilor s-a deschis la Bălți

865

Primul Centru regional de asistență integrată a copiilor victime sau martori ai infracțiunilor, de tip Barnahus, a fost inaugurat astăzi în mun. Bălți, unind, sub același acoperiș, servicii din 3 domenii distincte – social, juridic și medical, pentru ca să asigure copiilor un nivel mai înalt de protecție pe durata procesului de urmărire penală. Noul centru va deservi întreaga regiune de nord a republicii, atât Municipiul Bălți, cât și cele 11 raioane ale regiunii, în total 571 de localități.

Centrul regional este o instituție socială cu specializare înaltă, care acordă asistență specializată, complexă și multidisciplinară, copiilor care au fost victime sau martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, de trafic de copii sau de violență în familie. Serviciile de audiere în condiții speciale, examinare și expertiză medico-legală, asistență psihologică de criză, asistență pentru asigurarea protecției copilului în situație de risc sunt necesare în procesul de colectare a probelor în cauze penale.

„Toate serviciile sunt oferite într-un mediu sigur și prietenos pentru copil, prevenind retraumatizarea acestuia”, a declarat Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), organizație care a adus acest concept inovativ și l-a implementat la Bălți, în strânsă colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu suportul partenerilor și donatorilor internaționali. În plan internațional, conceptul centrului de tip Barnahus este considerat model de practică bună, care este în deplină concordanță cu prevederile legislației de protecție a copilului ale ONU, UE și Consiliului Europei. 

„Mă bucur că inaugurăm azi o instituție de care avem mare nevoie în regiune. Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime sau martori ai infracțiunilor este încă un pas spre o abordare civilizată din partea statului a problemelor sociale generate de infracțiuni și neglijență. O societate democratică, deschisă, participativă refuză să se prefacă a nu vedea părțile întunecate ale comportamentului uman, prezent în comunitățile noastre. Prea des vedem cum este tolerată, ascunsă și chiar aprobată tacit violența în familie”, a declarat Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, la evenimentul de deschidere.

Pentru amenajarea Centrului, autoritatea publică locală din Municipiul Bălți a oferit un edificiu, care a fost reparat capital cu contribuția financiară a Fundației OAK, Fundației World Childhood și Fundației Est-Europene. În același timp, cu sprijinul financiar al Fundației ERIKS Development Partner a fost procurat echipamentul medical. Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova au asigurat dotarea cu mobilier și amenajarea spațiilor prietenoase copilului, dar și suportul tehnic necesar pentru acreditarea serviciului creat. Contribuția financiară totală pentru renovarea și dotarea Centrului Barnahus din Bălți, acordată de donatori internaționali, ajunge la circa 3 milioane lei. Pentru funcționarea Centrului în 2022, din bugetul de stat au fost alocați 1 478 752 lei.

Centrul funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 708/2019 și a unui Acord de cooperare care unește, în calitate de părți, 8 instituții de stat: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală.

„În planul Ministerului Muncii și Protecție Sociale și în Programul pentru Protecția Copilului pentru anii 2022-2026, avem inclus crearea a încă două centre de tip Barnahus, unul în zona Centru, la Chișinău, și celălalt în zona de Sud, la Cahul. Aceste Centre vor fi create in urmatorii ani, în acest sens au fost prevăzute surse la bugetul de stat, care vor fi alocate de Ministerul Finanțelor. De asemenea, urmare a semnării acordului între 8 instituții, vom îmbunătăți mecanismele de referire a cazurilor, pentru ca acestea să fie soluționate cât mai eficient și într-un mediu cât mai sigur pentru copii.”, a declarat Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Categoriile de specialiști care vor presta servicii în cadrul Barnahus-ului sunt toți cei care, în conformitate cu atribuțiile funcționale, sunt abilitați să participe la examinarea cauzelor penale în care sunt implicați copii, în calitate de victime sau martori, și anume: judecători de instrucție, procurori, polițiști, medici, medici legiști, aceștia fiind desemnați de structurile în care sunt angajați, pentru fiecare caz examinat în parte. Altă categorie de specialiști vor fi angajați direcți ai prestatorul de servicii, în acest caz – Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii – psihologi, juriști, intervievatori, lucrători mediali, asistenți sociali.

_____

  • Centrul și-a început funcționarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 708/2019.
  • Acordul de colaborare interinstituțional prevede ”întreprinderea măsurilor eficiente pentru a garanta un răspuns coordonat, prompt, profesionist și a unui mediu sigur copiilor victime/martori ai infracțiunilor în procesul de urmărire penală”.

Conform datelor Inspectoratului General al Poliției în 2021 au fost înregistrate:

  • 73 cazuri în care copiii au fost victime a infracțiunilor de violență în familie;
  • 374 cazuri în care copiii au fost victime a infracțiunilor cu caracter sexual;
  • 13 cazuri în care copiii au fost victime a traficului de ființe umane;
  • 40 cazuri în care copiii au fost victime a infracțiunilor care de neglijare severă.

Datele pot fi accesate aici 

Conform Studiului ”Analiza practicii asistenței multidisciplinare a copiilor-victime ale infracțiunilor, în cadrul Centrului de asistență psihosocială „Amicul” (CNPAC), perioada 2014-2020”, realizat de CNPAC în parteneriat cu UNICEF în 2022, în perioada 2014-2020 CNPAC a oferit asistență multidisciplinară la 610 copii-victime/martori ai infracțiunilor, ceia ce constituie 37,7% din numărul total de 1619, copiii asistați de specialiștii Centrului „Amicul” (CNPAC) în perioada respectivă. Cei mai mulți copii asistați – 170 (27,9%), au fost victime/martori ai violenței în familie (art. 2011 Cod Penal), fiind urmați de copiii-victime ale violului, infracțiunilor violente cu caracter sexual,  infracțiunilor sexuale care implică acțiuni perverse, etc. Studiul a scos în evidență că numărul fetelor victime a infracțiunilor violente asistate este dublu – 404 (66,2%), în comparație cu cel al băieților victime a infracțiunilor – 206 (33,8%). Studiul integral poate fi accesat aici.

Press Release ENG open here | Пресс-релиз РУС открыть