Concurs achiziții servicii închiriere săli de conferințe, servicii de cazare, servicii de catering în mun. Chișinău

52

Asociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (AO CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998),  care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, contribuind la diminuarea incidenţei și a consecinţelor violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate (www.cnpac.md

Scopul concursului: 

În vederea implementării obiectivelor sale, CNPAC organizează diverse evenimente (aproximativ 20 de evenimente pe an), inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. Astfel, CNPAC și-a propus încheierea unui contract cu prestatori de servicii de închiriere săli de conferințe, servicii de cazare și catering, perioadă în care, la necesitate, se va apela la serviciile acestora la prețurile indicate în oferta expediată. 

Lotul 1: 

Locație potrivită pentru grupuri mici și medii de persoane, formatul de mese rotunde, lansări de studii, seminare, ateliere de lucru: 

 • pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 20-35 de persoane;
 • cu amplasare pe teritoriul mun. Chișinău;
 • cu servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea contractării serviciilor de catering;
 • cu  facilități de cazare;

Lotul 2: 

Locație potrivită pentru grupuri mari de persoane, formatul de conferințe și forumuri cu amplasare pe teritoriul mun. Chișinău: 

 • pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 50 -100 de persoane;
 • sală bine iluminată;
 • posibilitatea instalării ecranelor suplimentare, la cerere;
 • existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a panelelor va constitui un  avantaj;

Lotul 3:

Locație potrivită pentru grupuri mari de persoane, formatul de conferințe și forumuri cu amplasare înafara mun. Chișinău: 

 • pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 50 -100 de persoane;
 • sală bine iluminată;
 • posibilitatea instalării ecranelor suplimentare, la cerere;
 • existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a panelelor va constitui un  avantaj;

Lotul 4: 

Servicii hoteliere (de cazare): 

 • amplasare în mun. Chișinău;
 • servicii de alimentație cu mic dejun inclus;
 • facilități de cazare incluse.

Toate locațiile menționate mai sus vor respecta următoarele condiții: 

Cerinţe faţă de sala de conferințe: 

 • sala propusă cu condiții adecvate și un spațiu corespunzător numărului indicat de participanți;
 • echipament necesar: proiector, ecran (mare sau, după caz, și mare și mici), boxe,      microfoane;
 • servicii de alimentație, la cerere: prânz, pauze de cafea, cină, fourchette etc;
 • conexiune la Internet viteza de acces (download/upload), existența sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet;

Cerinţe faţă de condiţiile de cazare: 

 • cazare (camere single și duble cu paturi separate) pentru numărul indicat de participanți;
 • condiții adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în funcție de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece);

Cerințe pentru serviciile de catering 

 • Meniu divers (pauze de cafea, fourchette, prânz etc.)
 • Servicii logistice complete;

Criterii de selecție: 

Oferta financiară (preț competitiv cu respectarea raportului preț-calitate); 

Experiența ofertantului (minim 3 ani); 

Reputația și imaginea companiei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).  

Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă, și expediată prin e-mail la office@cnpac.md  sau direct la sediul CNPAC (Calea Ieșilor, 61/2) până la data de 09.02.2023. 

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor: 

 • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
 • Oferta financiară: prețurile vor fi indicate în lei moldovenești. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu scutire de TVA cu drept de deducere, în cazul prezentării pachetului de documente justificative.
 • Experiența companiei ofertante în ultimii 3 ani și portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);
 • Companiile ofertante pot să depună oferte pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite servicii, sau doar pentru anumite săli potrivite pentru un anumit format al evenimentului.

Despre rezultatele concursului va fi notificată doar compania ofertantă câștigătoare. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 75-88-06 sau la adresa de e-mail: office@cnpac.md