Conferinţa ştiinţifico-practică “Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă”

29

width=600Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii invită doritorii din Republica Moldova şi de peste hotare să participe la conferinţa  ştiinţifico-practică “Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă”, care se va desfăşura la 21 octombrie 2016 la Chişinău.

Protecţia copilului de violenţă, precum şi prevenirea fenomenului abuzului faţă de copii este posibilă prin colaborarea între profesionişti şi susţinerea eforturilor de instruire a specialiștilor care lucrează cu copiii şi pentru copii.

Conferinţa va întruni experţi, cercetători, asociaţii, practicieni, autorităţi care vor realiza schimb de informaţii, bune practici şi cercetări în domeniul psiho-social, contribuind astfel la efortul comun în prevenirea şi combaterea violenţei faţă de copii atât în Republica Moldova, cât şi la scară internaţională.

Conferinţa va susţine mai multe sesiuni tematice:

  1. Prevenirea primară şi secundară a violenţei faţă de copii în instituţiile educaţionale şi de protecţie socială.
  2. Politici şi practici educaţionale şi sociale în domeniul protecţiei copilului şi familiei de violenţă.
  3. Trauma psihică şi reabilitarea psihologică a copiilor victime ale violenţei.
  4. Abordarea psiho-pedagogică a copiilor în situaţii de risc, inclusiv a victimelor violenţei.
  5. Aplicarea politicilor de protecţie a copilului în instituţiile educaţionale şi de protecţie socială.

Sunt încurajate comunicări ce vor reflecta modele/programe de formare iniţială şi continuă a psihologilor şi asistenţilor sociali la tematicile sus numite.

La conferinţă sunt invitaţi să participe cercetători, lectori universitari, psihologi practicieni, cadre didactice, manageri ai instituţiilor de învăţământ preşcolar și preuniversitar, angajați ai serviciilor sociale, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti şi autorităţilor publice din Republica Moldova şi de peste hotare.

Conferinţa va avea loc în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (or. Chişinău, str. Ion Creangă, 1).

Doritorii de a participa la conferinţă sunt rugaţi să completeze formularul de aplicare şi să-l expedieze cel târziu până pe data de  1 octombrie 2016 la numărul de fax: 022 74 83 78 sau la adresa de email ptopada@cnpac.org.md

Participanţilor li se oferă posibilitatea de a prezenta Comunicări în cadrul sesiunilor/atelierelor tematice. Doritorii vor specifica acest lucru în formularul de aplicare şi vor lua în considerare condiţiile de redactare descrise în Anexa 1 „Condiţii de redactare (pag. nr. 2).

Doritorii de a publica lucrarea prezentată la conferinţă în Culegerea de articole a conferinţei, vor specifica acest lucru în formularul de aplicare şi vor lua în consideraţie condiţiile de redactare descrise în Anexa 1 „Condiţii de redactare” (pag. nr. 1).

Participanţii la conferinţa ştiinţifico-practică, la solicitare, vor obţine Certificate de participare pentru 8 ore. Participanţii care vor modera ateliere, vor avea prezentări în plen sau în ateliere, la solicitare, vor obţine certificate de participare pentru 20 ore.

Toţi participanţii la conferinţă vor beneficia de mapa participantului şi pauze de cafea. Alte cheltuieli vor fi acoperite de participanţi.