Experiențele adverse din copilărie contribuie esențial asupra comportamentului și problemelor de sănătate la tinerii din Republica Moldova

30

La data de 30 noiembrie 2017, în cadrul unei conferințe naționale, au fost prezentate rezultatele studiului „Experiențele adverse din copilărie și influența lor asupra comportamentului și problemelor de sănătate la tinerii din Republica Moldova”, realizat de Organizația Mondială a Sănătății.

Scopul studiului a fost determinarea prevalenței expunerii la experiențe adverse (abuz, neglijare şi disfuncţionalităţi la nivelul familiei) în copilărie și influența acestora asupra comportamentelor și problemelor de sănătate în perioada primilor 18 ani de viaţă ai tinerilor din Republica Moldova, studenți ai instituțiilor de învățământ superior.

Studiul denotă că majoritatea respondenților studenți universitari din Republica Moldova (59.6%) au avut una sau mai multe experiențe adverse în primii 18 ani de viață. Printre băieți, acestea sunt ceva mai răspândite (62.4%), față de 57.8% fete, dar tind sa aibă un caracter mai episodic, pe când printre fete, acestea mai frecvent au caracter repetat. Cele mai frecvent raportate tipuri de evenimente negative din copilărie au fost abuzul psihologic/emoțional (16.7% fete și 12.3% băieți), neglijarea psihologică a nevoilor de bază (13.8% fete și 11.5% băieți), precum și fenomenul de „normalizare” a abuzului fizic cu scop de disciplinare, declarat de circa 2.5 ori mai frecvent decât abuzul fizic ca atare.

“Violenţa faţă de copii și femei rămâne a fi o problemă actuală pentru majoritatea ţărilor, inclusiv pentru Republica Moldova. Ca răspuns, în țara noastră în decursul ultimilor ani s-au efectuat o serie întreaga de pași constructivi pentru a reduce fenomenul, începând cu perfecționarea cadrului legal și normativ în domeniu și continuînd cu fortificarea cooperării intersectoriale pentru a asigura implementarea masurilor eficiente de prevenție și de răspuns la acest fenomen. La fel, prin intermediul Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, realizăm o serie de măsuri complexe de prevenire a abuzului. Rezultatele acestui Studiu ne vor ajuta să înțelegem mai bine repercusiunile asupra sănătății tinerilor, a experiențelor abuzive din copilărie și să organizăm într-un mod mai eficient măsurile de prevenire și de reducere a abuzului față de copii”, a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș.

“Este extrem de importantă colaborarea intersectorială pentru obținerea rezultatelor propuse în domeniul protecției copilului, în contextul realizării de către Republica Moldova a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, care sunt în concordanță cu Politica europeană în domeniul sănătății și sunt reflectate în legislația națională a țării. Studiul include evoluțiile actuale privind starea de sănătatea atît fizică cît și mintală a tinerilor din Republica Moldova și recomandări pentru faza de implementare a politicilor în domeniu” a menționat șeful Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Haris Hajrulahovic.

Studiul a furnizat dovezi că abuzul față de minori și expunerea la disfuncționalități majore în familie contribuie esențial la problemele de sănătate publică în Republica Moldova. Prevenirea și intervenția timpurie a maltratării copilului, precum și acțiunile de sporire a funcționalității familiilor au fost recomandate pentru a reduce prevalența comportamentelor de risc și a morbidității la viața de adult tânăr.

Sursahttp://msmps.gov.md