A fost semnat un Acord de parteneriat între CNPAC și UNHCR 

67

Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), Daniela Sîmboteanu și reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Francesca Bonelli, au semnat săptămâna trecută un Acord de parterneriat în vederea implementării proiectului ”Consolidarea capacității actorilor locali în oferirea serviciilor de protecție a copilului”, care va fi implementat in perioada aprilie-decembrie 2023 în raioanele Dondușeni, Orhei, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Nisporeni, Hîncești, Telenești, Glodeni. Acordul are ca obiect asigurarea accesului sporit al copiilor refugiați din Ucraina la medii de viață și educație sigure pentru o integrare socială sigură.  

În acest context, datorită acestui acord de parteneriat, vor fi îmbunătăție practicile și consolidarea capacităților de a monitoriza și de a răspunde la problemele de protecție și de salvgardare a copiilor în cadrul centrelor de acomodare temporară a refugiaților și în alte medii, vor fi consolidate competențele pentru oferirea programelor de creștere a rezilienței copiilor refugiați și programe de educație parentală pentru îngrijitorii acestora și fortificate abilitățile de a răspunde la timp și în mod eficient la problemele de protecție a copilului cu care se confruntă copiii refugiați din Ucraina și comunitatea gazdă.  Totodată,  Acordul de parteneriat, presupune și sprijinirea școlilor locale pentru a deveni spații mai sigure pentru toți copiii, facilitând coeziunea socială, prin formarea a aproximativ 200 de profesori și psihologi din 9 școli.  

Semnarea Acordului bilateral de parteneriat reprezintă un efort comun de a identifica cele mai eficiente modele şi mijloace de cooperare, în scopul creării unei societăţi libere şi sigure.