Un an de pilotare a Serviciului de asistență psihosocială a copilului și familie – în cifre

47

În anul 2022, CNPAC a inițiat în cadrul Centrului „Amicul” pilotarea  Serviciului specializat de asistență psihosocială a copilului și a familiei acestuia. Modelul de intervenție este pilotat la nivel teritorial (mun. Chișinău) și este bazat pe experiența de 18 ani de prestare a serviciilor specializate în cadrul Centrului „Amicul”, precum și pe un model validat și recunoscut la nivel internațional și anume, Programul „Speranță pentru copii și familie”, oferit de Child and Family Training Center din Marea Britanie. 

Scopul serviciului este de a oferi copilului victimă și potențială victimă a VNET și părinților/persoanelor, în grija cărora acesta se află, asistență specializată în vederea reabilitării copilului și dezvoltării abilităților parentale.  

Beneficiari ai serviciului sunt:

– copii victime/ martori ai violenței și neglijării în familie;

– copii victime/ martori ai infracțiunilor/ contravențiilor (după realizarea intervenției în cadrul procedurilor legale și /sau al centrelor regionale de tip Barnahus);

– copii victime/ martori ai violenței în afara mediului familial (violența școlară, bullyingul, violența în comunitate);

– copii refugiați;

– părinți/ membri ai familiei/ îngrijitori ai copiilor asistați.

Pe parcursul anului 2022, la centru au fost referite 171 de cazuri suspecte de violență din cele cinci sectoare ale mun. Chișinău: Botanica – 29; Buiucani -34; Centru -17; Ciocana-38; Râșcani -53.

15 cazuri din numărul total  au fost din suburbii, după cum urmează: Codru-3; Colonița -1; Trușeni – 4; Grătiești – 2; Stăuceni – 3; Ghidighici – 1; Vatra -1. Cel mai frecvent, către Centrul „Amicul”, cazurile sunt referite de către autoritatea tutelară și din partea membrilor familiei, un număr mai mic de cazuri este raportat de către membrii comunității și instituțiile școlare.

Centrului „Amicul” a expediat către autoritățile tutelare 21 de fișe de sesizare, în cazurile a 21 de copii – victime suspecte ale violenței/ în situații de risc din mun. Chișinău.

Asistență psihologică.

138 de copii (din cele 171 de cazuri sesizate) au beneficiat, de servicii specializate de asistență psihologică în vederea diminuării consecințelor violenței, 87 au fost preluați în asistență în anul 2022 51 de copii continuând să beneficieze de servicii din anul precedent.

Din numărul total al copiilor abuzați: 30 au fost victime ale violenței fizice; 30 – victime ale violenței sexuale; 66 – copii victime ale abuzului psihologic; 3 – copii victime ale buillingului; 9 copii neglijați, nu au fost înregistrate cazuri de trafic al copiilor. 87 (62%) erau fete și 51 (38%) – băieți. Conform vârstei, cel mai semnificativ număr al copiilor asistați este cel al copiilor cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani – 62 copii, copii cu vârsta între 16-17 ani – 16 copii; 28 de copii au avut vârsta între 8-10 ani; 32 de copii au fost cu vârsta de până la 7 ani. 

Printre copiii asistați au fost 9 copii refugiați, care au beneficiat de servicii de asistență în sediul Centrului „Amicul”. De suport,  consultația psihologului, informare sau referire către alte servicii de suport, la necesitate, au beneficiat și îngrijitorii copiilor menționați.

Analiza cazurilor asistate, din perspectiva segregării pe tipul de abuz, gen și vârstă a copiilor, relevă că cea mai mare pondere printre beneficiarii din mun. Chișinău o au copiii abuzați psihologic, aproape fiecare al 2-lea beneficiar este victimă a violenței psihologice, cea mai semnificativă  constituind-o fetele cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani. Numărul cazurilor de abuz fizic și abuz sexual este, practic, egal. Abuzul fizic nu prezintă diferențieri semnificative în ceea ce privește genul și vârsta, numărul de băieți fiind, totuși, mai mare. În cazurile de abuz sexual, dimpotrivă, incidența cea mai mare se regăsește în rândul fetelor cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani.

În total, copiii asistați au beneficiat de cca 450 de ședințe psihologice. De sprijinul psihologic au beneficiat și cca 71 de părinții/îngrijitorii ai copiilor asistați, fiind realizate peste 90 de ședințe, în vederea diminuării consecințelor violenței.

Intervenție în criză

Au necesitat și au beneficiat de intervenție în criză 6 copii și 7 părinți. Scopul intervențiilor de criză, în cazul copiilor, este de a-i readuce pe aceștia la un nivel de funcționalitate și competență pe care l-au avut până la situația de criză, pentru părinți – de a-i stabiliza emoțional și de a le consolida capacitatea de susținere cât mai reușită a copilului aflat în criză.

Educație parentală

13 părinți au beneficiat de programe de educație parentală oferite în cadrul Centrului „Amicul”. Aceștia au beneficiat de 21 de ședințe cu tematici specifice, destinate să contribuie la dezvoltarea abilitățile parentale la părinții/îngrijitorii copiilor, pentru a răspunde nevoilor copiilor care au suferit traume, dar și pentru a îmbunătăți situația generală a familiei. Astfel, 5 părinți au fost beneficiari ai programului de parenting „CONECT. Adolescență pe înțelesul părinților” – program care s-a desfășurat pe parcursul a 15 ședințe. Alți 4 părinți au fost implicați în programul „Fără palme. Cum să stabilești limite cu dragoste și respect”, adresat părinților copiilor mai mici, cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani. De asemenea, 4 părinți au beneficiat de ședințe individuale de educație parentală, care au fost adaptate nevoilor specifice cu care se confruntă în creșterea copiilor.

Specialiștii Centrului „Amicul” au participat la ședințe ale Echipei multidisciplinare în cazul a 18 copii victime suspecte ale violenței/ în situații de risc din mun. Chișinău.  

Activitățile menționate, inclusiv cele de asistență specializată a copiilor victime, au fost realizate în anul 2022 cu suportul  financiar al ERIKS Development Partner, Fundației OAK, OSCE, DEC Phase-II Ukraine Appeal.