Termen extins: concurs de selectare a unei companii media pentru producție video

58

CNPAC anunță concurs pentru selectarea unei companii media pentru producerea a două materiale video

Tipul contractului: prestări servicii
Candidați eligibili: companii media, asociații obștești, studiouri și ateliere media (persoane fizice și juridice), care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video.
Termen limită de prezentare a ofertelor: 09 iulie 2021
Termen de execuție: iulie – ianuarie 2022

1. Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este organizație neguvernamentală care are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

CNPAC vine să consolideze eforturile realizate în domeniul prevenirii abuzului față de copii atât de instituțiile de stat, cât și de organizațiile societății civile, implementând, în perioada decembrie 2020 – februarie 2022, proiectul „Creșterea rezilienței comunitare în abordarea violenței față de copii”, în cadrul proiectului „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” (Proiectul EVA), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

Una dintre activitățile acestui proiect constă în asistența în elaborarea/reactualizarea și implementarea Politicilor instituționale de Protecție a Copilului (PPC) în 21 de școli din raioanele Cahul și Ungheni.

Politica de Protecție a Copilului este un act intern al instituției de învățământ (grădiniță, gimnaziu, liceu sau școală profesională/ colegiu), care reglementează cum instituția asigură dreptul copilului la siguranță, sprijin și intervenție în situațiile când sănătatea și viața copilului sunt puse în pericol. Politica de Protecție a Copilului este elaborată, iar apoi revizuită/actualizată anual și aprobată de Consiliul de Administrare al instituției de învățământ.

Obiectivele consultanței constau în producerea a două materiale video care vor reflecta/scoate în evidență următoarele aspecte:

– Bune practici de implementare a Politicii de Protecție a Copilului în 2-3 instituții de învățământ beneficiare ale proiectului din Cahul și Ungheni, din perspectiva reflectării: procesului participativ, aspecte de prevenire și asistență. Acest video se va filma în teren, cu implicarea mai multor surse relevante activității (profesori, angajați, părinți, copii, autorități locale, donatori) și va fi mediatizat publicului larg;
– Politica de Protecție a Copilului: ce este, cui se adresează, necesitatea, elementele de bază și avantajele implementării acesteia. Acest video se va elabora sub formă grafică și/sau cu intervievarea unui expert și va servi drept instrument de lucru informativ în cadrul stagiilor de formare pentru angajații instituțiilor de învățământ.

3.Termen de realizare și produse livrate

Consultanța va cuprinde 7 luni, în perioada iulie – ianuarie 2022, fiind livrate următoarele produse:
● 2 materiale video privind esența Politicii de Protecție a Copilului și promovarea bunelor practici înregistrate urmare a implementării acesteia în școlile din Cahul și Ungheni.

Video nr. 1: Politica de Protecție a Copilului – Ce? Cine? Cum?

Sarcini detaliate

Livrabile

Termeni

 

Participarea la ședința de coordonare a conceptelor pentru cele 2 video-uri

 

 

Concept scris pentru 2 proiecții video

 

iulie

Adaptarea și prezentarea conceptului scris

Concept prezentat și editat conform recomandărilor CNPAC

iulie

Elaborarea primului draft video (filmare, montaj, editare, sonorizare) 

Prezentarea draft-ului și aprobarea de către echipă

iulie-august

Elaborarea a 7-10 fotografii cu secvențe relevante din procesul de filmare, care vor fi utilizate ca instrumente de  promovare. Compania va cere acordul scris a persoanelor filmate pentru publicarea fotografiilor.

7-10 fotografii cu secvențe relevante din video

iulie-septembrie

Editarea draft-ului video conform cerințelor CNPAC

Video final/aprobat de CNPAC

august-septembrie

Adaptarea video-ului pentru pagini web, arhivare, rețelele de socializare, TV.

Video adaptat

august-septembrie

Video nr. 2 : Bune practici de implementare a Politicii de Protecție a Copilului

Sarcini detaliate

Livrabile

Termeni

Adaptarea și prezentarea conceptului scris conform feedback-ului CNPAC

Concept editat conform recomandărilor CNPAC și aprobat de echipă

iulie

Filmarea primelor secvențe pentru video (sesiuni cu facilitatorii)

Secvențe video

august

Filmare în teren, intervievarea surselor relevante

Material brut

septembrie-decembrie

Elaborarea a 10 fotografii cu secvențe relevante din procesul de filmare, care vor fi utilizate ca instrumente de  promovare. Compania va cere acordul scris a persoanelor filmate pentru publicare fotografiilor.

10 fotografii cu secvențe relevante din video

septembrie-decembrie

Elaborarea primului draft (filmare, montaj, editare, sonorizare) 

Prezentarea draft-ului

noiembrie-decembrie

Editarea draft-ului conform cerințelor CNPAC

Varianta finală/aprobată a video-ului

noiembrie-ianuarie 2022

Adaptarea video-ului pentru pagini web, arhivare, rețelele de socializare, TV.

Video adaptat

decembrie-ianuarie 2022

4. Cerințe privind interacțiunea cu copiii

În cazul în care la filmarea materialului video vor participa copii, compania media selectată (Prestatorul) va asigura respectarea următoarele principii:

● Participarea la filmări trebuie să fie etică;
●Participarea la filmări a copiilor trebuie se va face în baza Acordurilor; semnate de reprezentanții legali pentru folosirea imaginilor foto/video;
● Participarea la filmări trebuie să fie voluntară, orice participat la filmări are dreptul să se retragă oricând;
●Nicio persoană nu trebuie să fie vătămată în vreun fel sau altul, ca urmare a consimțământului exprimat de a participa în cadrul filmărilor;
● Bunăstarea psiho-emoțională și securitatea participanților la filmări și a membrilor echipei de proiect va constitui o prioritate;
● Prioritate are interesul superior al copiilor care participă la filmări.

Condiții de participare la concurs:

● Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
● Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
● Conceptul general de realizare a produsului;
● Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice, cu TVA zero.
● CV-ul persoanei fizice sau al organizației/companiei ofertantului.
● Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 2 ani (minim 3 produse video) și portofoliul de clienți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu mesaje sociale (prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj);
● Copia certificatului de înregistrare, în cazul companiilor;
● Termenele de execuție, cu respectarea datei limită indicate mai sus;
● Completarea Declarației pe propria răspundere de toleranță zero față de abuzul și exploatarea sexuală.

Criterii de evaluare a ofertelor:

● Experiența de realizare a spoturilor video, inclusiv cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
● Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
● Reputația și imaginea companiei. Prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj;
● Oferta tehnică și financiară.

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la mcartira@cnpac.md, cu mențiunea „Spoturi video proiectul EVA” sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (str. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, Chișinău) până pe 09 iulie 2021.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 078805587 sau la adresa de e-mail: mcartira@cnpac.md.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.