Termen extins: Concurs pentru suplinirea postului vacant de Asistent/ă administrativ/ă

169

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de Asistent/ă administrativ/ă.

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Scopul postului: Asistentul(a) administrativ (ă) asistă în coordonarea activităților CNPAC și contribuie logistic la buna realizare a activităților asociației.

Asistentul/a administrativ/ă este persoană material-responsabilă.
Perioada de angajare: Iulie 2021-iunie 2022 (cu posibilitate de extindere)
Timpul de muncă: 8 ore pe zi (normă întreagă)
Modalitatea de lucru: oficiul CNPAC ( or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2)

Responsabilități:
• Oferă asistență în planificarea, organizarea și desfășurarea activităţilor CNPAC (suport logistic în organizarea activității serviciului de asistență directă a copiilor, gestionarea săptămânală a orarului de activitate a echipei, etc)
• Atribuții de secretariat (re-distribuire şi efectuare apeluri, faxuri, corespondență, emailuri), menținerea evidenței documentelor interne și arhivarea electronică a acestora
• Realizarea managementului resurselor umane (menținerea în ordine a documentelor de personal: fișe de post ale angajaților, documentația la angajare și la eliberarea personalului, concedii, carnete medicale, tabele de pontaj, etc.);
• Menține comunicarea cu prestatorii de servicii și partenerii organizației (întocmirea, urmărirea, verificarea facturilor către furnizorii de servicii);
• Întocmeşte şi actualizează documentul cu privire la preţurile orientative pentru procurarea bunurilor şi serviciilor necesara pentru activitatea asociaţiei;
• Împreună cu Managerul financiar, duce evidența necesităților de aprovizionare și coordonează sau, după caz, lansează procedurile de achiziții în conformitate cu procedurile interne CNPAC;
• Asistă personalul CNPAC în organizarea evenimentelor publice şi a altor măsuri organizatorice.
• Menţine evidenţa publicaţiilor CNPAC şi organizează distribuirea publicaţiilor conform listelor de distribuţie;
• Monitorizează funcţionarea eficientă a echipamentului tehnic şi a reţelei intranet
• Monitorizează diseminara informaţiilor, publicaţiilor beneficiarilor şi partenerilor CNPAC;
• Alte responsabilități relevante postului.

Cerințe față de candidat:
• studii superioare;
• experiență de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor
administrative și de secretariat și experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj.
• Abilități excelente de planificare a timpului şi organizare a activităților, cu atitudine pro-activă în realizarea acestora și respectarea termenilor limită;
• Abilități de lucru în echipă și individual,într-o manieră deschisă, responsabilă, empatică si flexibilă;
• Abilități de cunoaștere a MS Office, Windows, Outlook și internet.
• Persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;

Dosarul candidatului va include:
• CV-ul candidatului;
• Scrisoarea de intenție;
• Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;
• Indicarea a două referințe și datele de contact ale acestora.

Procesul de recrutare:
Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.md cu mențiunea „Aplicare – Asistent(ă) administrativ (ă)”.
Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa office@cnpac.md
Termen limită de depunere a dosarelor: 24 iunie 2021, ora 18.00

Pentru interviu vor fi contactate prin email și telefonic doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.